Morga - jednostka wymiaru pracy

Trzydzieści dwie morgi, a paśniki, a las, a budynki, a lewentarze, tylachne gospodarstwo! - westchnęła Hanka po śmierci Boryny, ogarniając z lubością szerokie pola i ten cały świat Boży.

dzień to obszar

Morga to obszar rolny jaki dało się zaorać jedno-lemieszowym pługiem ciągniętym przez konia lub woła w ciągu jednego ranka.

Do czasów zniesienia pańszczyzny na ziemiach Polski (dekretem Aleksandra II Romanowa w 1861), morga była dzienną jednostką pracy chłopa u swego właściciela.

Słowo morga pochodzi od germańskiego MORGEN i tak też np po niemiecku lub holendersku zwała się morga czyli rano. W języku staropolskim morgę nazywano także jutrina (утрина).

dzień to obszar

W Polsce morga wynosiła ok. 0,56 hektara gdy tymczasem w Holandii aż ok. 0,9 ha. W bardziej górzystych krajach od 0,25 do 0,5 ha.

Ta czasoprzestrzenna jednostka miary funkcjonowała w Europie nawet do początku XX wieku, chociaż oficjalnie już Napoleon wprowadził nam układ metryczny w 1810 r.

 dzień to obszar