Recepta panowania

Najwspanialszym interesem jaki Żydzi kiedykolwiek zrobili był ich eksport religii. Co trzeci człowiek na świecie wierzy w ich Boga. Groźba rychłego końca świata - z wyjątkiem wierzących w Jezusa, dla których zarezerwowane jest miejsce pierwszej klasy do raju - jest nadal kusząca.

Obietnica lepszego jutra jest dobrą receptą na sukces. Niezależnie czy tą obietnicę daje nam kredytodawca, polityk czy przywódca religijny. Im bardziej długoterminowa obietnica, tym większe mamy do niej zaufanie. Najbardziej kuszące i odnoszące największy sukces dają obietnice które mają się spełnić po śmierci. Po twojej śmierci ma się rozumieć. 

Najwięksi ludzie sukcesu wszechczasów

Sukces nr 1

Jezus z Nazaretu posiada prawie 2,5 mld "obserwatorów" - mówiąc dzisiejszym językiem Facebooka, lub elektoratu w języku polityków. Teologowie są zgodni, że fundamentalnym przesłaniem Jezusa była obietnica szybkiego nadejścia Królestwa Bożego. Nie zamierzał on tworzyć nowego Kościoła, jedynie ostrzegać ludzi przed zbliżającym się sądem boskim. Jednak za nim mu się to udało został stracony (z przyczyn których nauka nigdy nie dowiedzie). Po śmierci Jezusa, grupa jego zwolenników rozpoczęła w Jerozolimie alternatywną formę judaizmu, bazując ją na wierze w szybki powrót Jezusa i Królestwa Bożego.

Nie tylko dla Żydów. Jednak decydująca rolę w sukcesie Chrześcijaństwa spełnił apostoł Paweł z Tarsu - główny twórca Nowego Testamentu. W trakcie swych podróży po Europie znowelizował zasadę żydowskiej sekty wyznawców Jezusa dopuszczając do tej wiary także nie Żydów. To dało początek ekspansji rynkowej nowej religii.

 • Przy tej okazji nasuwa  mi się mała dygresja. Jeszcze nasze babcie nie wyszły z domu bez chusty. Hipokryzją chrześcijan jest potępianie muzułmanów za tradycje jakie oni sami porzucili w połowie XX wieku. W Piśmie Świętym Nowego Testamentu (1.Kor.11) święty Piotr tak pisał do Koryntian: "Jeżeli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy, niechże ostrzyże swe włosy! Jeśli natomiast hańbi kobietę to, że jest ostrzyżona lub ogolona, niechże nakrywa głowę! Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, bo jest obrazem i chwałą Boga, a kobieta jest chwałą mężczyzny. To nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny.  Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny. Oto dlaczego kobieta winna mieć na głowie znak poddania, ze względu na aniołów."  Że mężczyźni wierzą w takiego Boga, to mogę jeszcze zrozumieć, ale, że kobiety?!
Mahomet i Jezus

Sukces nr 2

Mahomet (2,2 mld obserwatorów) urodził się w roku 570 i zmarł w 632 r. Zamiarem Mahometa było zjednoczenie plemion arabskich i nawrócenie pogańskich Arabów na prawdziwą wiarę w Jedynego Boga. Jednak za życia udało mu się jedynie oczyścić z pogańskich bożków świątynię i sanktuarium Al-Kaba w Mekce (pierwszą zbudował Adam, następną Abraham). Zwolennicy Mahometa rozpoczęli krucjatę po arabskich pustyniach zmuszając prośbą lub groźbą biedne pogańskie szczepy do wiary Mahometa. Islam podbił arabską pustynie a później inne kontynenty. Islam oznacza dosłownie "poddanie się Bogu". Objawienie przekazane Żydom przez proroków: Adama, Abrahama, Mojżesza i Jezusa zostało uzupełnione objawieniami Archanioła Gabriela wobec Mahometa i dołączone do Koranu w latach 610-632. Obok Koranu istnieje Sunna - księga tradycji proroka Mahometa - powód wielki podziałów w świecie islamskim.

Dalsze pozycje

Pozostałe sukcesy to Hinduizm (0,9 mld), Buddyzm (0,4 mld), chińska ludowa wiara (0,3 mld) oraz setki marginalnych innych religii. Reszta świata, czyli pozostałe około 2 miliardy - z dzisiejszych 8 mld ludzi na Ziemi - wydaje się mniej lub wcale wierzyć w pośmiertne obietnice kapłanów.

Epoka medialna po 2010 r. 

Przez wieki rozwinięte narody Zachodu posiadały dwa autorytety: Boga i Wiedzę (empiryczną, naukę).
W XXI wieku Bóg przestał mieć znaczenie. Pozostała Nauka a próżnię po Bogu wypełnia Nowa Wiara Spiskowa. Wiara w potężny, szatański spisek przeciw nam, zwykłym dobrym ludziom.
Dlatego od ok. 2010 r. - gdy już wszyscy bombardowani jesteśmy informacjami mediów społecznościowych świat zachodni zmienia się gwałtownie a populiści zawładnęli duszami społeczeństw.

Recepta na karierę polityczną po 2010 r.:

 1. Przeciwstawić "My Naród" kontra "knująca elita".
 2. Wskazywać, że świat zmierza do zagłady.
 3. Wskazywać, że my jesteśmy jednolitym, dobrym narodem ale są wśród nas wrogie elementy.
 4. Wskazać wrogie elementy (elity, cudzoziemców, sprawy zewnętrzne) .
 5. Dawać nam nadzieję.
 6. Obiecywać prawo, ład i porządek.
 7. Wskazać charyzmatycznego przywódcę.
 8. Być bezczelnym i niewybrednym w słowach.
 9. W razie konfrontacji zaprzeczać, że nie to mieliśmy na myśli.
 10. Prowokować, podpuszczać i szukać uwagi dla siebie.

[Aktualizacja z 2015 r.]