Największe obietnice wyborcze w świecie

Najwspanialszym interesem jaki Żydzi kiedykolwiek zrobili był ich światowy eksport religii. Co trzeci człowiek na świecie jest chrześcijaninem. Groźba rychłego końca świata dla wszystkich, z wyjątkiem wierzących w Jezusa, dla których zarezerwowane jest miejsce pierwszej klasy do raju - jest nadal kusząca.

Obietnica lepszego jutra jest dobrą receptą na sukces. Niezależnie czy tą obietnicę daje nam kredytodawca, polityk czy przywódca religijny. Im bardziej długoterminowa obietnica, tym większe mamy do niej zaufanie. Najbardziej kuszące i odnoszące największy sukces dają obietnice które mają się spełnić po śmierci. Po twojej śmierci ma się rozumieć. 

Najwięksi ludzie sukcesu wschechczasów

Numer 1

Jezus z Nazaretu (obecnie posiada prawie 2,5 mld "obserwatorów" - mówiąc dzisiejszym językiem Facebooka, lub elektoratu w języku polityków) urodził się w roku 7-2 p.n.e. a zmarł w roku 30-33 naszej ery (dokładniejszej daty nauka nie jest w stanie określić). Od stu lat wszyscy teologowie są zgodni, że fundamentalnym przesłaniem Jezusa była obietnica szybkiego nadejścia Królestwa Bożego. Nie zamierzał on tworzyć nowego Kościoła, jedynie ostrzegać ludzi przed zbliżającym się sądem boskim. Jednak za nim mu się to udało został stracony (z przyczyn których nauka nigdy nie dowiedzie). Po śmierci Jezusa, grupa jego zwolenników rozpoczęła alternatywną formę judaizmu w Jerozolimie, bazując ją na wierze w szybki powrót Jezusa i Królestwa Bożego.

Ekspansja rynkowa

Jednak decydująca rolę w sukcesie Chrześcijaństwa spełnił apostoł Paweł z Tarsu - główny twórca Nowego Testamentu. W trakcie swych podróży po Europie znowelizował zasadę żydowskiej sekty wyznawców Jezusa dopuszczając do tej wiary także nie Żydów. To dało początek ponad dwu-miliardowej dzisiaj rzeszy wyznawców Chrześcijaństwa w świecie.

Przy tej okazji nasuwa  mi się mała dygresja. Jeszcze nasze babcie nie wyszły z domu bez chusty. Hipokryzją chrześcijan jest potępianie muzułmanów za tradycje jakie oni sami porzucili w połowie XX wieku. W Piśmie Świętym Nowego Testamentu (1.Kor.11) święty Piotr tak pisał do Koryntian: "Jeżeli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy, niechże ostrzyże swe włosy! Jeśli natomiast hańbi kobietę to, że jest ostrzyżona lub ogolona, niechże nakrywa głowę! Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, bo jest obrazem i chwałą Boga, a kobieta jest chwałą mężczyzny. To nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny.  Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny. Oto dlaczego kobieta winna mieć na głowie znak poddania, ze względu na aniołów."  Że mężczyźni wierzą w takiego Boga, to mogę jeszcze zrozumieć, ale, że kobiety?!

Mahomet i Jezus

Numer 2

Mahomet (2,2 mld obserwatorów) urodził się w roku 570 i zmarł w 632 r. Zamiarem Mahometa było zjednoczenie plemion arabskich i nawrócenie pogańskich Arabów na prawdziwą wiarę w Jedynego Boga. Jednak za życia udało mu się jedynie oczyścić z pogańskich bożków świątynię i sanktuarium Al-Kaba w Mekce (pierwszą zbudował Adam, następną Abraham). Zwolennicy Mahometa rozpoczęli krucjatę po arabskich pustyniach zmuszając prośbą lub groźbą biedne pogańskie szczepy do wiary Mahometa. Islam podbił pustynie a później inne kontynenty. Islam oznacza dosłownie "poddanie się Bogu". Objawienie przekazane Żydom przez proroków: Adama, Abrahama, Mojżesza i Jezusa zostało uzupełnione objawieniami Archanioła Gabriela wobec Mahometa i dołączone do Koranu w latach 610-632. Obok Koranu istnieje Sunna - księga tradycji proroka Mahometa - powód wielki podziałów w świecie islamskim.

Dalsze pozycje

Pozostałe sukcesy to Hinduizm (0,9 mld), Buddyzm (0,4 mld), chińska ludowa wiara (0,3 mld) oraz setki marginalnych innych religii. Reszta świata, czyli pozostałe około 2 miliardy - z dzisiejszych 8 mld ludzi na Ziemi - wydaje się mniej lub wcale wierzyć w pośmiertne obietnice kapłanów.

[Aktualizacja z 2015 r.]