Tylko ślepiec jest świadom, że nie widzi

Zmysły poszczególnych plemion różnią się charakterystyką zakresu widzialności, słuchu, dotyku, smaku, węchu, uczucia bólu i odczucia ciepła i zimna.

Wizja. Plemię Wesiów widzi lepiej w podczerwieni a Osiów w ultrafiolecie. Tylko część spektrum światła widzialna jest dla obu plemion. Dla przykładu oba plemiona zaobserwują Statuę Wolności, Piramidy egipskie, Pałac Kultury lub Sobór Wasyla ale wielu rzeczy wokół tych obiektów już nie są w stanie zobaczyć. Bo tylko ślepiec jest świadom, że nie widzi.

Słuch. Podobnie jest z innymi zmysłami. Czego nie postrzegamy - nie istnieje dla nas. Najlepszym na to dowodem jest test słuchu - który, dla pełnego efektu polecam zrobić w towarzystwie dziecka - aby się przekonać, że inny człowiek słyszy to czego ty nie słyszysz.

Kolor. Podobnie kolor który ja nazywam czerwonym może w twoich oczach być w rzeczywistości kolorem niebieskim, jedynie ciebie nauczono ten kolor także nazywać czerwonym. Nie jestem w stanie widzieć kolorów twoimi oczami.

dobre wzorowe małżeństwo

Płeć. Spore są różnice postrzegania świata między plemionami ale jeszcze większe są między płciami. Kobiety i mężczyźni inaczej i w innych zakresach widzą, czują smak, zapach, ból i odczuwają ciepło i zimno. Generalnie mężczyźni doświadczają otaczający ich świat inaczej niż kobiety. Te "dwa zakresy widzialności" czasami się uzupełniają ale czasami zakłócają obraz.

Przeczytaj także: