Fundamenty istnienia

Co naprawdę w Życiu się liczy to Przeżycie. Przeżycie jest core business każdej istoty. Nie należy się zbytnio oddalać od tego sedna Życia. Miłość i Czułość są formami usług które pomagają nam w Przeżyciu.

Prawa Człowieka?

Wolność. Pojęcie które pomalutku znowu ograniczamy w imię obrony Wolności.

Nie jestem pewien czy zwolennicy Praw Człowieka mieniący się chrześcijanami wiedzą czego są zwolennikami. Prawa Człowieka są w gruncie rzeczy prawem do łamania Dziesięciu Przykazań.

  • Prawo do zachowania prywatności jest także prawem do niewierności (6. Nie cudzołóż).
  • Prawo do głoszenia swoich poglądów i opinii jest także prawem do kłamstwa (8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu).
  • Prawo do wolności wyznania jest także prawem do wiary w złotego cielca (1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną).

Prawa Człowieka dają nam możliwość poruszania się bezkarnie w szarej strefie poza sztywno określonym prawem boskim. Totalitaryzm i fundamentalizm zwalcza tą szarą strefę. Powinniśmy uczyć się znosić tzw. "niegodziwość" naszych bliźnich.

Terroryzm

Terroryzm jest bronią bezsilnych

Określenie "terrorysta" zależy wyłącznie od punktu widzenia. Niemcy także nazywali polskich partyzantów terrorystami. My nazywaliśmy terrorystami ukraińskich partyzantów. 

Islam inspiruje współczesnych terrorystów w Europie. 40 lat temu maoizm i marksizm inspirował terrorystów RAF-u i Czerwonych Brygad. Lista organizacji terrorystycznych w Europie jest długa: ETA, IRA, nawet Holandia miała swoją RaRa, także (w zależności od punktu widzenia) UON, WiN i UPA w Polsce. Lista europejskich terrorystów "chrześcijańskich" działających na własną rękę, jak ostatnio Breivik, jest długa.

Dzisiejszy terroryzm wyrasta w islamskich gettach wielkich miast Francji, Anglii, Belgii. To wojna kultur mieszkańców getta z mieszkańcami "lepszych" dzielnic, zamieszkałych przez białych, dostatnich Europejczyków. W praktyce nie tylko cudzoziemskie mniejszości żyją w gettach, także "zacni mieszczanie" żyją w własnych gettach nie tylko fizycznych oznaczonych numerami dzielnic ale i gettach umysłowych, sposobie myślenia obwarowanego murem. Paranoja jest przedmiotem wiary, a uraza motorem działania, strach przed Islamem, awersja do Unii Europejskiej, ukryty anty-amerykanizm i anty-kapitalizm są symptomami filozofii getta.

powstaje mur Getta

Budowa muru berlińskiego.

Kto w podżegaczach widzi nadzieję ten lepiej powinien znać przyszłość: będzie pożar!

Generacja powojennych pacyfistów już umiera. Ich wnuki znają wojnę z telewizji. Wojna staje się znowu atrakcyjną alternatywą dla pokolenia znudzonego gapieniem się w ekran. Społeczne poparcie dla zbrojnych konfliktów rośnie. Bez tego poparcia politycy i generałowie nie mogliby potrząsać szabelką i ewentualnie wysyłać kolejne grupy uzbrojonych szczeniaków do walki o coś o czym już za parę lat nie będziemy pamiętać.

wróg

Schyłek sierpnia 1939. Wymuskany oficer idzie wiejską drogą.
Mija go lokalny chłopina i pyta - A gdzież to Pan Oficer się wybierają?
A na wojnę idę dobry człowieku.
A nie boją się, że go zabiją?
Mnie, a za co!?