Moja opinia Holaka - wynarodowionego mieszańca

Ciężko jest respektować opinię odmienną od naszej. Ileż energii, zajadłości, awanturnictwa a nawet czasami nienawiści wkładamy aby przekonać drogiego o swojej racji by 'postawić na swoim'. Polacy są awanturniczym narodem, to nie nowość.

Przekonujemy się o naszym awanturnictwie codziennie w dyskusjach rodaków, tych osobistych a szczególnie tych medialnych. Obelgi mamy zawsze na języku. Podejrzewam, że ten nasz pobudliwy charakter jest przyczyną tak przykrej historii naszego narodu. Może pływanie pod prąd ma nobilitować, ale pod prąd daleko się nie dopłynie. Każdy biedny człowiek dowartościowuje się przekorą która miałaby mu zdobyć uznanie.

Opinia Polendra lub Holaka
Opinia Polendra lub Holaka.

Opinia

  • Opinia to jest obecne w człowieku przekonanie lub wizja pewnego stanu rzeczy, wydarzenia lub innego człowieka.
  • Opinię może posiadać każdy pojedynczy człowiek jak i ich grupa. Opinię wyraża się w pewnym temacie. Wyrażając opinię komunikujesz innym ludziom co ty na dany temat myślisz.
  • Opinia służy do wyrażania naszej oceny i określenia wartości. Opinia wyraża nasz punkt widzenia.
  • Gdy dwoje lub więcej osób ma odmienne opinie na ten sam temat wówczas mówimy o niezgodzie która prowadzi najczęściej do kolizji, starcia, konfliktu, konfrontacji, sprzeczki lub awantury. Nawet do wojny.
  • Opinia powstaje na bazie własnych doświadczeń i wiedzy wewnątrz własnego środowiska społecznego i jest rezultatem własnego procesu poznawczego dzięki czemu opinia jest zawsze formowana przez indywidualne wartości na które wpływ mają wartości i etyka twojego środowiska. Wymiana opinii w polityce zwie się debatą i w teorii opinia większości wygrywa.
  • Według greckiej filozofii "mieć opinię" stoi w opozycji do "wiedzieć". Z założenia każda wiedza jest pierwotnie opinią.
  • Różnice między ludźmi cywilizowanymi a barbarzyńcami najłatwiej zaobserwować po tym jak obchodzą się z wymianą odmiennych opinii.
  • Spory spowodowane odmiennym opiniami cechują ludzką komunikację i najczęściej prowadzą do konfliktów. Intensywne negatywne emocje są największą przeszkodą aby móc różnicować a tym bardziej tolerować odmienną opinię.
  • Szczególnie dla ludzi z niskim poczuciem własnej wartości, uznanie jest esencjonalne. Ten człowiek za wszelką cenę kurczowo trzyma się własnego zdania i jest zamknięty na opinię innych.
  • Uznanie odmiennych opinii rozmówcy może prowadzić do akceptacji spornych wizji.

PS. Zbliżonym do "opinii" terminem jest także termin "historia".
      Ale to już oddzielny temat.

[Aktualizacja z 2014 r.]