Fundacja Barka pomaga bezdomnym Polakom w Holandii

W roku 2011 gmina Utrecht ściągnęła polską organizację charytatywną Fundacja Barka nie dając sobie rady z zalewem polskich włóczęgów w tym mieści. Barka wspiera imigrantów w Holandii w ramach programu ponownego powrotu do domu dla bezdomnych lub potrzebujących pomocy.

Polska fundacja pomocy bezdomnym Polakom w Holandii

Od stycznia 2012 Stichting Barka (holenderska filia polskiej Fundacji Barka) na zaproszenie holenderskich samorządów pracuje w 6 gminach holenderskich: Utrecht, Amsterdam, Haga, Rotterdam, Eindhoven, Arnhem pomagając bezdomnym obywatelom krajów Europy Środkowo-Wschodniej w tych miastach w wyjściu z bezdomności - głównie poprzez powrót do rodzin, programów reintegracyjnych Barki i innych organizacji w Polsce i innych krajach, do ośrodków leczenia uzależnień oraz do szpitali.

Fundacja Barka Holandia

Fundację Barka sciągnięto do Holandii, gdyż po roku 2006 szybko zaczęła rosnąć liczba bezdomnych Polaków. Obrazki tak dobrze znane z Polski jak pijaczki w parkach stały się powszechne także w parkach dużych miast Holandii. Holenderskie władze nie miały nawet możliwości komunikowania się z tymi ludźmi znającymi tylko polski. Barka ma więc szersze możliwości pomocy obywatelom Polski którzy znaleźli się w trudnej sytuacjach socjalnej, chcieliby wrócić do kraju, ale nie mają na to środków. Fundacja ma też możliwości pomocy osobom, które chcą pozostać w Holandii, ale mają trudności administracyjne/socjalne/prawne etc. Fundacja ma także do czynienia z sytuacjami patologii społecznych i chorób psychicznych. Bariera językowa nie pozwala holenderskim lekarzom na dokładne zdiagnozowanie choroby i podejmują oni próby kontaktu z placówkami w krajach docelowych. Barka uczestniczy w tłumaczeniu, odnajdowaniu i informowaniu rodziny.

Holenderski rząd finansuje roczny projekt tzw. ‘mobilnych zespołów Barki’. Lider - osoba, która sama kiedyś była bezdomna i jest uzależniona, ale żyje w abstynencji i teraz pomaga innym przezwyciężyć trudności , których sama kiedyś doświadczyła, oraz asystent mogą w ramach tego projektu jechać w każde miejsce Holandii, skąd jest sygnał, że znajduje się tam osoba bezdomna/zagrożona bezdomnością, pochodząca z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i rozważająca powrót do kraju, lub potrzebująca pomocy w sprawach dotyczących życia w Holandii i spróbować udzielić jej pomocy.

O fundacji Barka w Holandii
Gazeta "De Gelderlander" (region Arnhem) z 1 września 2012 o pracy Barki w regionie: "W poszukiwaniu polskich bezdomnych".

Zespoły pracujące dla Fundacji Barka w Holandii miały do 2019 r. styczność z około 1400 osobami bezdomnymi czego około 430 wróciło do kraju pochodzenia. Zdecydowana większością osób powracających są Polacy (około 73%), resztę stanowią Rumuni, Łotysze , Słowacy, Litwini, Bułgarzy, Węgrzy, Białorusini, Ukraińcy, Estończycy, Czesi.

Od 2012 roku samorząd Utrechtu finansuje również projekt Social Economy Centre prowadzony przez Barkę w Utrechcie, gdzie zespół polskich pracowników pomaga obywatelom krajów Europy Środkowo-Wschodniej mieszkającym w Utrechcie w sprawach związanych z zatrudnieniem i życiem w Holandii, oraz lepszą integracją.

Holenderski reportaż z 2015 roku o bezdomnych Polakach w Holandii.

Osoby powracające najczęściej wybierają powrót do domu, do rodziny, jednak dla osób, które nie maja kontaktu z rodzina bądź nie chcą go mieć, Fundacja Barka dysponuje miejscem w jednej ze wspólnot prowadzonych przez Fundacje. Wiele osób bezdomnych jest silnie uzależnionych od alkoholu bądź narkotyków. Barka omawia z daną osobą możliwość podjęcia terapii i pomaga w załatwieniu leczenia.

fundacja Barka w Holandii

W Unii Europejskiej każdy ma prawo przemieszczać się bez ograniczeń. Niektórzy jednak popadają w kłopoty i nawet bezdomność poza granicami Polski.  Barka umożliwia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej powrót do ojczystego kraju. Dla wielu osób może być to krok do zmiany na lepsze.

Kontakt:

Strona: barkanl.org

Barka w Utrechcie
Adres: Lijsterstraat 16, 3514 TD Utrecht
E- mail : ewa.saferna@barkanl.org
Tel. : +31 30 268 92 42

Barka w Eindhoven
Adres: Kronehoefstraat 19, 5612 HK Eindhoven
E- mail: barka.eindhoven@barkanl.org

O emigrantach polskich zarobkowych i fundacji Barka w 2008 r.

W 2019 r. w gazecie de Volkskrant ukazał się artykuł o polskich włóczęgach pod tytułem "Lepiej być bezdomnym w Holandii niż w domu w Polsce".

Bezdomni Polacy w czasie pandemii 2020

W sierpniu 2020 r. szybko wzrosła w Holandii liczba bezdomnych Polaków. O ile osób chodzi - nie wiadomo - temat zbyt niepoprawny politycznie. Ostatnie cyfry sprzed kilku lat mówiły o 3 tys. bezdomnych Polaków. Także ilość bezdomnych Rumunów rośnie. Gminne ośrodki pomocy oparte na pracy wolontariuszy nie mogą podołać pracy którą przejęły od Fundacji Barka. Od 1 lipca 2020 Fundacja Barka zawiesiła działalność z powodu nie przedłużenia państwowych dotacji ale od 2022 znowu działa chociaż szkoda, że ich strona internetowa nie jest w języku polskim (!).

Gazeta z sierpnia 2020
Gazeta z sierpnia 2020: "Pomoc bezdomnym z Wschodniej Europy jest bezradna"
Wszystkie dane kontaktowe Barki znajdziesz pod tym linkiem >>>

[Aktualizacja od 2013 r.]