Fundacja Barka pomaga bezdomnym Polakom w Holandii

Fundacja Barka Holandia wraz z ich odpowiednikami Barka UK i Barka Irlandia, opierając się na pracy Fundacji Barka w Polsce wspiera imigrantów w Holandii w ramach programu ponownego powrotu do domu dla osób zagrożonych bezdomnością lub w trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej.

Polska fundacja pomocy bezdomnym Polakom w Holandii

Od stycznia 2012 Stichting Barka (holenderska filia polskiej Fundacji Barka) na zaproszenie holenderskich samorządów pracuje w 6 gminach holenderskich: Utrecht, Amsterdam, Haga, Rotterdam, Eindhoven, Arnhem pomagając bezdomnym obywatelom krajów Europy Środkowo-Wschodniej w tych miastach w wyjściu z bezdomności - głównie poprzez powrót do rodzin, programów reintegracyjnych Barki i innych organizacji w Polsce i innych krajach, do ośrodków leczenia uzależnień oraz do szpitali.

Fundacja Barka Holandia

Od marca tego roku samorząd Utrechtu finansuje również projekt Social Economy Centre prowadzony przez Barkę w Utrechcie, gdzie zespół polskich pracowników pomaga obywatelom krajów Europy Środkowo-Wschodniej mieszkającym w Utrechcie w sprawach związanych z zatrudnieniem i życiem w Holandii, oraz lepszą integracją.

Od sierpnia tego roku Barka w Holandii ma szersze możliwości pomocy obywatelom Polski, i nie tylko, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach socjalnych, chcieliby wrócić do kraju, ale nie mają na to środków. Mamy też możliwości pomocy osobom, które chcą pozostać w Holandii, ale mają trudności administracyjne/socjalne/prawne etc.

Holenderski rząd finansuje roczny projekt tzw. ‘mobilnych zespołów Barki’. Lider - osoba, która sama kiedyś była bezdomna i jest uzależniona, ale żyje w abstynencji i teraz pomaga innym przezwyciężyć trudności , których sama kiedyś doświadczyła, oraz asystent mogą w ramach tego projektu jechać w każde miejsce Holandii, skąd jest sygnał, że znajduje się tam osoba bezdomna/zagrożona bezdomnością, pochodząca z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i rozważająca powrót do kraju, lub potrzebująca pomocy w sprawach dotyczących życia w Holandii i spróbować udzielić jej pomocy. Bardzo się cieszymy z tej możliwości, bo od dawna dochodziły do nas sygnały i prośby o pomoc z całej Holandii i mieliśmy trudności, żeby pomagać osobom spoza miast gdzie pracowaliśmy. Teraz mamy taką  możliwość.

O fundacji Barka w Holandii
Gazeta "De Gelderlander" (region Arnhem) z 1 września 2012 o pracy Barki w regionie: "W poszukiwaniu polskich bezdomnych".

Zespoły pracujące dla Fundacji Barka w Holandii miały do tej pory styczność z około 1400 osobami bezdomnymi czego około 430 wróciło do kraju pochodzenia. Zdecydowana większością osób powracających są Polacy (około 73%), resztę stanowią Rumuni, Łotysze , Słowacy, Litwini, Bułgarzy, Węgrzy, Białorusini, Ukraińcy, Estończycy, Czesi, ale zdarzało nam się również pracować z osobami z poza Unii Europejskiej i Środkowo-Wschodniej Europy, miedzy innymi Grecy, Brytyjczycy, Turcy, Rosjanie,  Hiszpanie czy Niemcy.

Holenderski reportaż z 2015 roku o bezdomnych Polakach w Holandii.

Osoby powracające najczęściej wybierają powrót do domu, do rodziny, jednak dla osób, które nie maja kontaktu z rodzina bądź nie chcą go mieć, Fundacja Barka dysponuje miejscem w jednej ze wspólnot prowadzonych przez Fundacje. U wielu osób bezdomnych  spotykamy się również z silnym uzależnieniem od alkoholu bądź narkotyków. W takich przypadkach omawiamy z dana osoba możliwość podjęcia terapii i pomagamy w załatwieniu danego leczenia.

Coraz częściej spotykamy się również z sytuacjami chorób psychicznych. Bariera językowa nie pozwala holenderskim lekarzom na dokładne zdiagnozowanie choroby i podejmują oni próby kontaktu z placówkami w krajach docelowych. Bardzo chętnie uczestniczymy jako pośrednicy w tym procesie. Niejednokrotnie odnalezienie i poinformowanie rodziny jest bardzo ważną częścią naszej pracy.

fundacja Barka w Holandii

W Unii Europejskiej każdy ma prawo przemieszczać się bez ograniczeń.  Niektórzy jednak popadają w kłopoty i nawet bezdomność poza granicami Polski.  Cieszymy się, że możemy umożliwić osobom znajdującym się w trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej powrót do ojczystego kraju. Dla wielu osób może być to krok do zmiany na lepsze.

Kamila Kocia
Stichting Barka

Tel: 0652832988
E-mail: office@barkanl.org
Website: barkanl.org

O emigrantach polskich zarobkowych i fundacji Barka w 2008 r.

W 2019 r. w gazecie de Volkskrant ukazał się artykuł o polskich włóczęgach pod tytułem "Lepiej być bezdomnym w Holandii niż w domu w Polsce".

Bezdomni Polacy w czasie pandemii 2020

W sierpniu 2020 r. szybko wzrosła w Holandii liczba bezdomnych Polaków. O ile osób chodzi - nie wiadomo - temat zbyt niepoprawny politycznie. Ostatnie cyfry sprzed kilku lat mówiły o 3 tys. bezdomnych Polaków. Także ilość bezdomnych Rumunów rośnie. Gminne ośrodki pomocy oparte na pracy wolontariuszy nie mogą podołać pracy którą przejęły od Fundacji Barka. Od 1 lipca 2020 Fundacja Braka zawiesiła działalność z powodu nie przedłużenia państwowych dotacji.

Gazeta z sierpnia 2020
Gazeta z sierpnia 2020: "Pomoc bezdomnym z Wschodniej Europy jest bezradna"
Wszystkie dane kontaktowe Barki znajdziesz pod tym linkiem >>>