Biblia jest gatunkiem literackim

Niektórzy chrześcijanie wierzą, że Bóg stworzył świat w ciągu siedmiu 24-godzinnych dni. Przybywa chrześcijan co w to nie wierzą. Bóg się poddaje nauce.

Jezus na krzyżu

Ta wiara pochodzi oczywiście z dosłownego czytania pierwszego rozdziału (Księga Rodzaju - Genesis) biblii jakby gdyby to było dzieło naukowe.

Jednak Księga Rodzaju nie byłą pisana jako publikacja naukowa ale jako zbiór opowieści symbolicznych. Ten gatunek literacki zwany jest czasami opowieściami mitycznymi - które miały przekazywać wielkie moralne i duchowe prawdy. Nie powinniśmy więc czytając te biblijne opowieści próbować wyciągać z tego naukowych konkluzji o stworzeniu świata.

dzieło stworzenia

Mityczne opowieści są jednym z typów lub gatunków literackich. Wystarczy spojrzeć do gazety aby zobaczyć przykłady różnych gatunków literackich: wiadomości, artykuły redakcyjne, kolumny porad, felietony, reportaże i komiksy. Każdy gatunek rządzi się swoimi prawami i regułami interpretacji ich znaczenia. Biblia także zawiera wiele gatunków literackich włącznie z: opowieściami o herosach, poezją, przepisami prawnymi, pieśniami, psalmami, legendami, fikcyjną satyrą, balladami, debatami i listami.

Aby właściwie rozumieć Biblię musisz zwracać uwagę na gatunki literackie – gdyż inaczej możesz uwierzyć, że Biblia mówi to - co wcale nie było zamarzeniem Boga.