Ilu Polaków jest na świecie?

Sama definicja "Polaka" nie jest jednoznaczna. Czy emigrant po 40 latach jest Polakiem? Czy są nimi jego dzieci? Zdania będą podzielone. Czy Polakiem jest każdy kto czuje się Polakiem lub gdy jego oboje rodziców są Polakami?

W naszej historii, mimo deklaracji milionów Polaków, że wyemigrowali z Polski w ucieczce przed prześladowaniami, zaborami, wojnami to prawdziwym powodem było i nadal jest polepszenie swego standardu życia. Żaden naród w Europie nie uciekał i ucieka tak chętnie na bogaty Zachód jak my, taki mamy widocznie charakter, że choć głośno krzyczymy "Bóg, Naród, Ojczyzna" to po cichu patriotyzm nas opuszcza jak tylko nadarzy się okazja lepszego życia zagranicą. Emigrację Polaków może zatrzymać tylko zamknięcie granic lub wzrost dobrobytu do poziomu krajów zachodnich.

Imigranci w Nowym Jorku
Do czasu otwarcia rynku pracy w Zachodniej Europie (2004 r.) Ameryka była polską Ziemią Obiecaną.

W Polsce żyje 38 mln Polaków

Szacuje się, że poza terytorium Polski żyje ponad 20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia.

Tworzymy w świecie szóstą co do wielkości diasporę po Irlandczykach, Żydach, Ormianach, Albańczykach i Portugalczykach. Jest nas wszędzie pełno na każdym kontynencie żyją Polacy:

Imigranci w Nowym Jorku
Transatlantyki przewoziły miliony poszukujących lepszego życia.

Gdzie i ilu Polaków żyje na świecie

  • Ameryka Północna:    11.500.000

  • Europa Zachodnia:    7.100.000

  • Ameryka Południowa:    2.300.000

  • Australia:    200.000

  • Azja:     106.000

  • Afryka:     35.000

Polonia w świecie 2022
Były różne fale emigracji z Polski Polonia powyżej wymieniona jest jednak bardzo różna. Tak np. Polonia amerykańska czy Brazylijska jest już bardzo stara od początku XX wieku do jego końca, niemiecka i brytyjska od 1944 do 2020 r., grecka po roku 1982 a holenderska po roku 2006.

Łącznie poza Polską żyje w tej chwili ok. 21.200.000 Polaków.

W Zachodniej Europie od dekad Polak jest ważnym robotnikiem rolnym. Szczególnie po otwarciu rynku pracy po 2004 r. lawinowo wzrosła liczba polskich robotników w rolnictwie, budownictwie i innych zawodach nie wymagających wykształcenia. 

Polacy na Zachodzie
Polacy na Zachodzie.

Wielka Emigracja 

W szkołach uczymy się z dumą o "Wielkiej Emigracji" z XIX wieku, gdy wyjechało kilkadziesiąt tysięcy polskich elit, które jakoby cierpiały z tęsknoty do ojczyzny na salonach Paryża. Czy nie powinniśmy się raczej uczyć o Wielkiej Polskiej Emigracji XXI wieku? Ta emigracja ma znacznie większe znaczenie dla historii niż Słowacki, Mickiewicz i Chopin.

polski patriotyzm
Polski patriotyzm to puste słowa. Człowiek wybiera lepsze życie ponad miłość do ojczyzny.

2 maja jest oficjalnym Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dniem Polonii i Polaków za granica

W dniach polskich świąt narodowych, na Zachodzie organizacje patriotyczne prowadzą akcję wywieszania polskiej flagi. 

Na emigracji żyje obecnie 21 mln Polaków czyli razem z Polską jest nas już prawie 60 milionów! Nie jestem przekonany, że to powód do dumy.

Wywieszając w Holandii lub Anglii polskie flagi pokazujemy jakimi patriotami jesteśmy... dla pieniędzy.