Holenderskie obywatelstwo

Mieszkasz w Holandii wiele lat, masz tu stałą pracę, mieszkanie, założyłeś rodzinę, dorastają dzieci. Zastanawiasz się nad przyszłością dzieci. Może dochodzisz do wniosku, że nie wrócisz do Polski? Czy warto starać się o holenderskie obywatelstwo? Jakie to daje korzyści i straty?

Najczęściej zadawane pytania

Czy muszę pozbyć się polskiego obywatelstwa w wypadku starania o holenderskie?

Prawo holenderskie generalnie nie zezwala na posiadanie podwójnego obywatelstwa: od 1 października 1997 osoby wybierające holenderską naturalizację muszą zrzec się poprzedniej narodowości (afstandsplicht) z wyjątkiem gdy jest to niemożliwe (niektóre kraje nie dają możliwości pozbycia się obywatelstwa). Zrzeczenie się polskiego obywatelstwa trzeba dokonać zanim otrzymasz holenderskie. W wypadku zaniechania zrzeczenia się obywatelstwa polskiego IND cofa przyznanie obywatelstwa niderlandzkiego.

Jeśli poślubisz Holendra/Holenderkę, nie uzyskujesz automatycznie obywatelstwa holenderskiego. Jednakże, jeśli jesteś w związku małżeńskim z obywatelem holenderskim, o naturalizację można ubiegać się już po 3 latach a także nie musisz rezygnować z własnej narodowości.

Prawo polskie: Obywatel polski może posiadać obywatelstwo innych państw, jeżeli od władz tych państw to obywatelstwo otrzymał. Dopóki jednak obywatel polski nie utracił obywatelstwa polskiego, w Polsce nie może być traktowany jako cudzoziemiec, czyli np. nie może korzystać na terenie Polski z opieki konsularnej Konsulatu kraju obcego, którego obywatelstwo również posiada. Osoba taka powinna przekraczać granicę RP okazując polski dokument podróży, czyli polski paszport lub dowód osobisty i posługiwać się nim w kraju.

Procedura zrzeczenia się obywatelstwa polskiego opisana jest tutaj a koszty wynoszą około 500 dolarów.

paszport polski czy holenderski

Małżeństwo z obywatelem Holandii

Sam fakt zawarcia małżeństwa nie zmienia nic w sprawie obywatelstwa. Obowiązuje taka sama procedura.

Jakie warunki muszę spełniać aby się móc starać o obywatelstwo holenderskie?

Obywatelstwo możesz otrzymać na ogół na warunkach naturalizacji:
- musisz co najmniej 5 lat mieszkać legalnie w Holandii.
- pracować co najmniej 2 lata w Holandii.
- zarabiać co najmniej ustawowe minimum socjalne.
- ewentualnie musisz być co najmniej 3 lata w zarejestrowanym związku z Holendrem.
- niekarany ostatnie 4 lata.

Gdzie należy się ubiegać o obywatelstwo holenderskie?

Oficjalnie w Urzędzie Imigracji i Naturalizacji (w skrócie IND) a w praktyce w twoim urzędzie miasta/gminy.

Gdzie mam przejść test naturalizacji (naturalisatietoets)?

Adresy i więcej informacji o tym teście i kosztach w tej broszurze.

być Holendrem
Gratulacje! Zostałeś Holendrem. Z prawej: kampania rządowa przeciw posiadaniu podwójnego obywatelstwa.

Jak długo trwa procedura naturalizacji?

Od 6 do 12 miesięcy. Istnieje także tańsza i przyspieszona 3-miesięczna procedura (optieprocedure) dla m.in. urodzonych w Holandii lub mieszkających w Niderlandach co najmniej 15 lat.

Jakie dokumenty są wymagane w tym celu?

- ważny paszport,
- ważne pozwolenie pobytu,
- zalegalizowany akt urodzenia z twojego miejsca urodzenia (potwierdzony przez ambasadę),
- zdjęcia paszportowe
czasami także:
- zalegalizowany akt ślubu,
- dowód opieki nad dzieckiem.

Kiedy mogę zgłosić się w urzędzie miasta po paszport?

W momencie gdy otrzymasz Królewską Decyzję o naturalizacji z IND, ministerstwa sprawiedliwości (Koninklijk Besluit over uw naturalisatie van de IND van het Ministerie van Justitie) i przejdziesz oficjalną ceremonię naturalizacji.

Co mi daje holenderskie obywatelstwo w praktyce?

  • stajesz się obywatelem Królestwa Niderlandów,
  • zostajesz wypisany z rejestru cudzoziemców,
  • masz zawsze prawo mieszkać w Holandii,
  • otrzymujesz automatycznie wezwania do wyborów parlamentarnych i prowincjonalnych a także możesz sam kandydować (niektórych funkcji, np. burmistrza, w policji i wojsku nie możesz wykonywać nie mając obywatelstwa Holandii),
  • dysponujesz holenderskim paszportem lub kartą identyfikacyjną,
  • holenderski paszport daje możliwość podróżowania do większości krajów świata bez wizy.

Co z moimi dziećmi gdy ja otrzymam obywatelstwo?

W normalnych warunkach nieletnie dzieci otrzymują automatycznie obywatelstwo rodziców, gdy mieszkają z rodzicami.

koszty obywatelstwa w 2019 r.
Koszty obywatelstwa w 2019 r.

Jakie są koszty naturalizacji?

Koszty z roku 2019:
- osoba, taryfa standardowa: € 881,-
- małżeństwo, taryfa standardowa: € 1124,-
- nieletnie dziecko: € 130,-

Koszty testu naturalizacji mogą wynosić kilkaset euro.

Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Procedura rzeczenia się obywatelstwa polskiego rozpoczyna się w ambasadzie w Hadze. Należy wypełnić wniosek (12-stronicowy formularz) o zrzeczenie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i po uzyskaniu zgody i dołączeniu standardowego pliku dokumentów (zdjęcie paszportowe, odpisy aktu urodzenia i małżeństwa, dokument stwierdzający tożsamość, itp.). Szczegóły na stronie ambasady w Hadze

Całkowite koszty związane z załatwieniem formalności zrzeczenia się obywatelstwa Polski są mi nie znane, ale nie mniejsze niż  €500,- na osobę.

Polacy w Holandii
Popularna seria rysunków satyrycznych Fokke & Sukke ukazujących się od 1999 r. w wielu gazetach. Tłumaczenie: Fokke & Sukke są przeciw Unii Europejskiej; Polacy pracują... Bułgarzy oszukują... Dla nas Holendrów już nie ma tu miejsca.

Czy obywatelstwo to tylko papierek?

Aczkolwiek paszport to tylko świstek papieru, to jednak ma duże znaczenie symboliczne. Do głowy przychodzą słowa jak zdrada, lojalność, patriotyzm. Choć te słowa są wielkie to znaczenie jest względne w zależności od punktu widzenia. Na co dzień mamy do czynienia z politykami których jedni posądzają o zdradę a inni uważają właśnie za patriotów. Wybór zależy od nas.

Do tego dochodzi bardziej prozaiczny powód jakim są koszty. Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego i staranie o holenderskie to sporo papierkowej roboty i koszty dla rodziny idące w tysiące euro.

Każdy z nas jest oportunistą, wybiera co mu się bardziej opłaca lub myśli, że mu się opłaci. Przyszłości nie znamy. Nie znamy też przyszłości Europy. Jaki papierek nam się na dłuższą metę przyda?