Granica cesarstwa rzymskiego nadal istnieje

Z zachodnioeuropejskiej optyki Europa dzieliła i nadal dzieli się na tą lepszą Zachodnią i tą gorszą Wschodnią. Według tej optyki Wschodnia Europa zaczyna się na "granicy" czyli w osadzie Hranice na Czechach i rozciąga dalej na wschód poprzez Pragę, Bratysławę, Warszawę, Kijów itd.

Wirtualna żelazna kurtyna funkcjonuje nadal w świadomości Europejczyka: Westen i Oosten, Ossis i Wessis, My i Oni, Dobrzy i Źli.

Rzymski podział

Granice "naszego świata" określili już Rzymianie dwa tysiące lat temu. Świat dzielił się na światłych, demokratycznych obywateli miasta Rzym i na barbarzyńców przydatnych ewentualnie jako tania siła robocza. Nie wiele się zmieniło, aczkolwiek niewielu wypowie to publicznie.

cesarstwo rzymskie
​​​​​​​Mapa imperium rzymskiego - my występowaliśmy ewentualnie pod enigmatyczną nazwą Sarmaci.
  • Cesarz Rzymu wprowadził w 380 roku religię państwową której główną zasadą była i jest gloryfikacja życia w nędzy i niewolnictwie, oddawanie czci cesarzowi z wirtualną zapłatą po śmierci! Tą religią jest cesarza Rzymu jest Kościół Katolicki.

Podział Europy

Uważny obserwator zauważy ten podział na Wschód-Zachód na każdym kroku: od pytania sąsiada jak daleko leży Polska i czy klimat polarny trwa tam cały rok do wiadomości tak jak poniższa, że umarł słynny Oostblokker, zasłużony Ossi, czyli Wschodniak. Wschodniaki stracili wielkiego męża stanu i myśliciela Václava Havela .

wschód Europy

... a my, Zachodniacy, też musieliśmy przeboleć wielką stratę w tym roku; śmierć Amy Winehouse.