Granica cesarstwa rzymskiego ciągle rośnie

Z zachodnioeuropejskiej optyki Europa dzieliła i nadal dzieli się na tą rozwiniętą Zachodnią i tą dzikszą Wschodnią. Według tej optyki Wschodnia Europa zaczyna się na "granicy" czyli w osadzie Hranice na Czechach i rozciąga dalej na wschód poprzez Pragę, Bratysławę, Warszawę, Kijów.

Wirtualna żelazna kurtyna funkcjonuje nadal w świadomości Europejczyka: Westen i Oosten - Zachód i Wschód. Także my, mimo protestów mówimy o Zachodzie, siebie do niego nie zaliczając.

Rzymski podział Europy

Uważny obserwator zauważy ten podział na Wschód-Zachód na każdym kroku: od pytania sąsiada jak daleko leży Polska i czy klimat polarny trwa tam cały rok do wiadomości tak jak poniższa, że umarł słynny Oostblokker, zasłużony Ossi, czyli Wschodniak. Wschodniaki stracili w 2011 r. wielkiego męża stanu i myśliciela Václava Havela... a my, Zachodniacy, też musieliśmy przeboleć wielką stratę w tym samym roku; śmierć Amy Winehouse.

cesarstwo rzymskie
​​​​​​​Mapa imperium rzymskiego - my występowaliśmy ewentualnie pod enigmatyczną nazwą Sarmaci.

Granice "naszego świata" określili już Rzymianie dwa tysiące lat temu. Świat dzielił się na światłych, demokratycznych obywateli miasta Rzym i na barbarzyńców przydatnych ewentualnie jako tania siła robocza. W świadomości zachodniego Europejczyka niewiele się zmieniło, aczkolwiek niewielu wypowie to na głos. 

Cesarstwo rzymskie się rozpadło ale z niego wyrosło znacznie efektywniejsze cesarstwo, obejmujące niemal cały świat.

Cesarz Konstantyn I przekazuje Rzym
Cesarz Konstantyn I przekazuje Rzym papieżowi Sylwestrowi I w 314 r. Faktycznie transformacja cesarstwa rzymskiego na chrześcijaństwo trwałą znacznie dłużej.

Fundament naszej cywilizacji

Kościół Katolicki wmówił wiernym, że jest fundamentem naszej Cywilizacji. Faktycznie jednak to Cywilizacja Rzymska była kontynuowana, jedynie cesarz rzymski Konstantyn I wprowadził nową religię w IV wieku. Powodem przejścia na chrześcijaństwo była mądra myśl, że korzystniej będzie cesarzowi rządzić duszami niż ciałami. 

Pontifex maximus

Rzymski cesarz wprowadził w IV wieku religię państwową której główną zasadą była gloryfikacja życia w nędzy i niewolnictwie, oddawanie czci cesarzowi w zamian za wirtualną zapłatę po śmierci! Tą religię cesarza Rzymu (zwanego później pontifex maximus, papieżem) nazywamy dzisiaj Kościołem Katolickim.

Promowanie chrześcijaństwa było przemyślaną strategią polityczną, jako nowej oprawy ideologicznej dla instytucji cesarstwa. Nowa ideologia okazałą się wielkim sukcesem. Kolejni papieże władali znacznie większym obszarem niż Cesarstwo Rzymskie kiedykolwiek. Współcześnie obszar władzy papieża się skurczył, ale znamy kraje gdzie ma nadal władzę absolutną (także nad duszami). Tymczasem nasza cywilizacja zawdzięcza znacznie więcej Archimedesowi, Einsteinowi, da Vinci, Pasteurowi, Wattowi, Gallileo, Newtonowi, Skłodowskiej, twórcom Microsoft, Google i Facebook i tysiącom innych którzy budowali i nadal ją budują naszą cywilizację. 

[Aktualizacja z 2011]