Holenderski i dialekty w praktyce

Język holenderski jakiego uczymy się w szkołach i na kursach ma jedną wadę: w praktyce dnia codziennego w pracy lub na ulicy różni się on znacznie od miejscowego dialektu.

Są regiony gdzie język holenderski "z ulicy" niewiele przypomina oficjalny język niderlandzki. Uważa się, że najczystszym językiem holenderskim posługują się mieszkańcy Haarlemu i w dużym uproszeniu można powiedzieć, że im dalej od Haarlemu tym mocniejsze są regionalne dialekty.

Holendrzy sami żartują sobie na temat integracji cudzoziemców, że tyle wysiłku wkłada się w naukę holenderskiego wśród Turków i Marokańczyków kiedy nie idzie zrozumieć mieszkańców własnej Limburgii czy Brabancji.

amsterdamski dialekt

Poniżej przedstawiam holenderski żart kursujący od lat po internecie przeciwstawiający język holenderski do dialektu brabanckiego (Południowe Niderlandy) który w potocznej mowie skraca dobrze sformułowane zdania do minimum trudno zrozumiałego dla nie wprawionego ucha Amsterdamczyka a cóż dopiero Polaka!

Brabancki język ulicy

PL: Mamy takie możliwości!
NL: Dit behoort tot de mogelijkheden!
Br: Dè ken!

PL: W tej sprawie nie możemy nic gwarantować!
NL: Hieromtrent kunnen wij u geen enkele zekerheid bieden!
Br: We witten ut nie!

PL: Mógłbyś to powtórzyć?
NL: Zou u dat nog eens willen herhalen?
Br: Wè?

PL: Nie takiego mam zamiaru!
NL: Zulks ben ik geenszins van plan!
Br: Denkut toch nie!

PL: Czy jest to zgodne z oczekiwaniami? 
NL: Ligt dat in de lijn der verwachtingen?
Br: Zu dè?

PL: Dit behoort tot de mogelijkheden!
NL: Hiermee verwacht ik geen problemen te ondervinden!
Br: Hendig zat!

PL: Byłoby mi bardzo przykro!
NL: Dit wordt door mij als bijzonder spijtig ervaren!
Br: Des sunt!

PL: Bardzo mnie zaskakuje to co mówisz!
NL: Hetgeen u verteld, verbaasd mij ten zeerste!
Br: Wè zeddu nou?

PL: To jest dla mnie zupełnie nowa informacja!
NL: Deze informatie is geheel nieuw voor mij!
Br: Daor wik niks van!

PL: Życie Brabantczyka nie jest usiane różami!
NL: Het leven van een Brabander gaat niet over rozen!
Br: Tis wè!

PL: Czy leży to w ramach pańskich kompetencji?
NL: Ligt dat binnen het kader van uw bevoegdheden?
Br: Meudde gij dè wel?

PL: Może mi pan podać prognozę zysków?
NL: Kunt u mij een prognose geven van de winstcijfers?
Br: Wè schuift dè?

PL: Myślę, że rozsądnym będzie gdy zakończymy naszą współpracę!
NL: Ik denk, dat het heel verstandig is om onze samenwerking te beëindigen!
Br: Houdoe eej!

PL: Przepraszam, nie zrozumiałem, może pan powtórzyć?
NL: Pardon, ik heb u niet goed verstaan; kunt u dat herhalen?
Br: Welluk?

PL: Tego się w żaden sposób nie dowiemy!
NL: Daar zult u op generlei wijze achter kunnen komen!
Br: Witte tonnie !

PL: Czy pan to przypadkiem wie?
NL: Weet u dat toevalligerwijs wel?
Br: Witte Gijt?

PL: Zaznajomił sie pan z tym?
NL: Heeft u hiervan kennis genomen?
Br: Witte dè?

PL: Mógłby pan tego nie powtarzać?
NL: Zou u dat niet meer willen herhalen?
Br: Bakkes!!!

PL: Można prosić o metr piwa?
NL: Zou ik een meter bier van u kunnen krijgen?
Br: Pils, en veul!

PL: Może pan trzy razy zgadywać!
NL: U heeft drie pogingen om achter de waarheid te komen!
Br: Drie k'raaien!

PL: Jeśli pan to ponownie zrobi...
NL: Indien u dat nogmaals uitvoert...
Br: Agge da doe...

PL: Uprzejmie proszę opóścić ten lokal!
NL: Ik zou u willen verzoeken, dit pand te verlaten!
Br: Maok da ge weg komt!

PL: Ja mam na ten temat odmienne zdanie
NL: Ik heb hierover een enigszins afwijkende mening
BR: Das nie!