Siedem grzechów głównych - zawsze aktualne

Religia odcisnęła na Holendrach większe piętno niż nam się wydaje - gdy patrzymy na ten kraj pełen pustych lub zlikwidowanych kościołów. A jednak chrześcijaństwo nadal odgrywa w Holandii większą rolę niż u nas, gdzie religijność sprowadza się do symbolicznych rytuałów i adorowania ikon.

siedem grzechów
Trzy z siedmiu grzechów głównych z okrągłego obrazu Hieronima Boscha (z Den Bosch, Brabancja), z ok. 1500 r., zwanego także Stołem Mądrości bo namalowanym na okrągłym blacie stołu. Obraz znajduje się w madryckim muzeum Prado.

Siedem grzechów głównych

7 grzechów głównych jest właściwie wyliczanką największych słabości człowieka. Siedem grzechów jest w Holandii nadal bardziej żywe i popularne niż 10 przykazań. Jest i będzie zawsze aktualne.

Tą listę sporządzili duchowni już w IV wieku a w VI w. papież Grzegorz I uczynił ją oficjalną listą grzechów. kościoła katolickiego.

siedem grzechów

7 grzechów głównych

(po polsku - łacinie - holendersku)

 1. Pycha - Superbia (hoogmoed - hovaardigheid - ijdelheid - trots)
 2. Chciwość - Avaritia (hebzucht - gierigheid)
 3. Nieczystość - Luxuria (onkuisheid - lust - wellust)
 4. Zazdrość - Invidia (nijd - gramschap - jaloezie - afgunst)
 5. Obżarstwo - Gula (onmatigheid - gulzigheid - vraatzucht)
 6. Gniew - Ira (woede - toorn - wraak)
 7. Lenistwo - Acedia (gemakzucht - traagheid - luiheid - vadsigheid)
siedem grzechów

Wersja siedmiu grzechów na rok 2019

siedem grzechów 2019

Ale oprócz wad mamy też przykłady katolickich zalet:

Siedem cnót:

 1. Prudentia (Voorzichtigheid - verstandigheid - wijsheid) - roztropność
 2. Iustitia (Rechtvaardigheid - rechtschapenheid) - praworządność
 3. Temperantia (Gematigdheid - matigheid - zelfbeheersing) - wstrzemięźliwość
 4. Fortitudo (Moed - sterkte - vasthoudendheid - standvastigheid) - wytrwałość
 5. Fides (Geloof) - wiara
 6. Spes (Hoop) - nadzieja
 7. Caritas (Naastenliefde/Liefde) - dobroczynność

Hipokryzji i obłudy na tych listach nie znajdziesz.

siedem grzechów przy stole
Siedem grzechów przy stole ostatniej wieczerzy.