Wskaźnik Rozwoju Społecznego - gdzie żyje się najlepiej?

Oenzetowska organizacja publikuje co roku raport o stopniu rozwoju społecznego narodów. Od lat na czele stoi Norwegia. Co dla nas najważniejsze; pozycja Holandii w tym rankingu spada a Polski rośnie.

Organicacja Programu Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNDP) mierzy regularnie stopień rozwoju narodów podając wskaźnik rozwoju społecznego ludzkości, mając za kryteria cztery indykatory HDI (oczekiwana długość życia przy urodzeniu, szkolnictwo, oczekiwana ilość lat edukacji i dochód narodowy na obywatela) w trzech wymiarach (zdrowie, edukacja i standard życia).

Lista tej organizacji obejmuje 188 państw świata. Holandia zajęła w roku 2010 siódme miejsce, w roku 2011 trzecie a w 2020 spadła na 6 miejsce. Polska natomiast wdrapuje się na górę; w roku 2010 stała na 41 miejscu, w 2011 na 39 (prześcigając Portugalię) a w 2020 r. stoi już na 35 miejscu.

Norweżki
Norwegia jest najbardziej rozwiniętym krajem świata.

Z krajów okolicznych, przed Polską stoją Słowenia, Czechy, Litwa i Estonia a za Polską Słowacja, Węgry i reszta wschodniej Europy. Bośnia na 85 miejscu zajmuje ostatnie miejsce wśród krajów europejskich.

wskaźnik rozwoju społecznego ludzkości 2011-2020
Zmiany w rozwoju państw od 2011 r.

W roku 2010 na liście najwyżej rozwiniętych krajów świata stała także Norwegia na pierwszym miejscu, Holandia na siódmym a Polska na 41 miejscu. Może nie była to zbyt dobra pozycja, ale... mogło być gorzej. Za Polską była jeszcze Rumunia, Bułgaria, Serbia, Albania i ostatni europejski kraj; Ukraina (69). Na ostatnim miejscu w świecie plasowało się Zimbabwe.

[aktualizacja z roku 2010]