Holenderski wkład w Unię

Holandia płaci rocznie 2 mld euro na rzecz Unii. Według szacunkowych wyliczeń Biura Planowania (Centraal Planbureau - CPB) Holandia zarabia na Unii 20-30 mld euro rocznie. Czyli członkostwo UE się dobrze opłaca.

Wszystkie 27 krajów członkowskich płaci składkę na Unię Europejską, która na w roku 2010 wynosiła 122 mld euro. Na tą sumę składają się trzy pozycje:tabliczka

  1. Cło za towary importowane przez kraje członkowskie (łącznie 14 mld euro)
  2. 0,3% z sumy VAT (BTW) pobieranego przez kraje członkowskie (także około 14 mld euro)
  3. Opłata członkowska zależna od zamożności kraju członkowskiego (łącznie 93 mld euro)

Większość unijnych pieniędzy wydawana jest na subsydiowanie rolnictwa, rozwój biedniejszych regionów (infrastruktura i edukacja) i badania. Holandia nie czerpie z tych funduszy prawie nic  z prostej przyczyny, że posiada najwydajniejsze rolnictwo i nie posiada biedniejszych regionów. Nie ma się za bardzo o co starać w Brukseli. Można by było zapukać o dofinansowanie szkolenia bezrobotnych ale gminy tego nie praktykują. Dlatego też Holandia wywalczyła sobie kilka lat temu zniżkę  w wysokości ok. 1 mld euro  składki członkowskiej ale w roku 2013 trzeba będzie znowu płacić pełna sumę. Już teraz rozpoczynają się starania  przy ustalaniu nowego budżetu unii na lata 2014-2020. 

Coraz więcej bogatych krajów Europy Zachodniej czuje się wyłącznie płatnikami na rzecz Unii i widzi swoje pieniądze uciekające do krajów rozwijających się jak np. Hiszpania, Polska, Bułgaria i Rumunia. Już Margaret Thatcher wołała "I  want my money back!". Europejska Komisja proponuje wprowadzenie "unijnego podatku" dla unijnej kasy. Ustalanie nowego budżetu będzie więc finansowym polem bitwy 27 krajów. Cichaczem Holendrzy wiedzą, że czy będą płacić dwa miliardy składki, czy trzy to i tak się to opłaci. Ile musiałby stracić rotterdamski port, Schiphol i transport gdyby TIRy stały godzinami na granicach Polski lub Bułgarii? Gdyby rynek 500 mln europejskich konsumentów wylądował znowu za szlabanami celników? CPB szacuje, że każdy Holender zarabia na Unii od 1500 do 2000 euro.