Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Holandii

Od stycznia 2006 roku obowiązuje w Holandii Prawo Ubezpieczeń Zdrowotnych tzw. Zorgverzekeringswet które wprowadza sprywatyzowane obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla każdego mieszkańca Niderlandów. Cudzoziemcy winni się ubezpieczyć w terminie najpóźniej do czterech miesięcy od daty meldunku w urzędzie miejskim.

strzykawka

Zorgverzekering - ubezpieczenie zdrowotne

Zaniedbując ten obowiązek narażasz się na karę i opłatę za co najmniej cztery miesiące lub nawet za cały okres nieubezpieczonego pobytu (z meldunkiem) w Holandii. Kara wynosi 130% kwoty premii ubezpieczeniowej. Posiadanie polskiego ubezpieczenia nie zwalnia cię od obowiązku ubezpieczenia w Holandii.

UWAGA!  Kara za brak ubezpieczenia naliczana jest od pierwszego dnia kiedy pojawiłeś się w jakiś sposób w holenderskich systemach rejestracji, np. podejmując pracę lub uzyskując numer BSN (dawniej SoFi)  a nie tylko od daty meldunku!

Prawo holenderskie zobowiązuje do wykupu ubezpieczenia zdrowotnego!

Jeśli wykupisz ubezpieczenie po wyznaczonym terminie grozi kara i ryzyko opłat na własny rachunek ewentualnych kosztów leczenia. Zasada ta obowiązuje także w przypadku nieterminowego zgłoszenia do ubezpieczenia członków rodziny.

Ubezpieczenie zdrowotne należy wykupić samodzielnie u ubezpieczyciela. Wiele przedsiębiorstw reguluje dla swych pracowników zbiorowe ubezpieczenie zdrowotne na nieco korzystniejszych warunkach.

Przy wyborze ubezpieczenia zdrowotnego może pomóc ten polskojęzyczny "kierunkowskaz" ubezpieczycieli (zorgverzekering).

ubezpieczalnie

Koszty ubezpieczenia

Wysokość składki może się różnić w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego i wynosi w roku 2016 dla podstawowego ubezpieczenia, w sporym przybliżeniu, ok. 90 euro dla osoby samotnej i 190 euro dla 3-osobowej rodziny.

Wiele specjalnych form lecznictwa wymaga dodatkowego ubezpieczenia, w zależności od osobistej sytuacji zdrowotnej, np. ciąża, zły stan uzębienia, fizjoterapia.

W roku 2016 własne ryzyko wynosi 385 euro rocznie.

Pakiet podstawowy ubezpieczenia daje między innymi prawo do bezpłatnego leczenia u lekarza rodzinnego i u lekarzy specjalistów, do opieki szpitalnej, leków, opieki stomatologicznej do 22. roku życia, specjalistycznego leczenia stomatologicznego oraz do leczenia protetycznego. Ubezpieczyciel udziela wszelkich informacji na temat całego gwarantowanego pakietu podstawowego, zwrotu kosztów oraz placówek w których można skorzystać z opieki medycznej.

Co roku rząd określa co mieści się w podstawowym ubezpieczeniu zdrowotnym (basisverzekering). Tutaj: rządowa lista podstawowego ubezpieczenia.

Najniżej zarabiający otrzymują od urzędu podatkowegop (belastingdienst) część zwrotu kosztów, tzw. zorgtoeslag.

Przeczytaj także:

 [aktualizacja z 2009 r.]