Forsycja ogłasza wiosnę w Europie

Forsycja właśnie żółci Holandię. Ten krzew kwitnący tak pięknie na żółto pochodzi z Bałkanów ale rozprzestrzenił się po całej Europie.

Forsycja zabarwia wiosną ulice, ogrody i cały krajobraz na żółto.

Forsycja jest najlepszym biologicznym wskaźnikiem pochodu wiosny przez Europę: tam gdzie się świat zażółci – tam rozpoczyna się biologiczna wiosna. Podobno na satelitarnych zdjęciach można najlepiej obserwować „Marsz Wiosny po Europie” właśnie po 'rozlewaniu się żółci' kwitnących krzewów forsycji.

wiosenna forsycja