Jak się ma nasza wiedza historyczna wobec innych?

Wielokrotnie rodacy mieszkający już dłużej w Holandii zarzucają Holendrom brak wykształcenia. Polaków zaskakuje ich "całkowity brak wiedzy" na wiele tematów które akurat nas, Polaków bardzo interesują i są w Polsce bardzo popularne.

Tymczasem każdy naród ma swoje zainteresowania, ma swoje dziwactwo, swojego „konika”, swoją kulturę i historię. 

Przypadek Polski jest unikalny w Europie, gdyż naszą historię pisali zazwyczaj inni, państwa nie było, wiele faktów historycznych wolimy nie uczyć a kładziemy nacisk na garść wydarzeń które pasują do naszego charakteru; czyli bohaterstwa w walce. Nie wiemy wiele o historii świata i Europy. Jesteśmy zainteresowani tylko sobą. Polska jako Chrystus narodów i pępek świata to już nasza bardzo stara cecha  za którą płacimy regularnie nie mając pojęcia w jakim świecie żyjemy. Nie staramy się nawet poznać historii naszych sąsiadów, choć oni zawsze decydowali o naszych losach.

Co my wiemy?

Co wiemy o najważniejszych i kluczowych wydarzeniach historycznych świata, jak np. bitwa pod Hastings, wyprawy krzyżowe i bitwa pod Waterloo?

Wynalazki wciąż mają wpływ na nasze codzienne życie: pierwsze wybite monety, kompas i prasa drukarska, które sprawiły, że czytanie stało się dostępne dla mas. Naukowcy dokonali przełomowych prac w dziedzinie zdrowia. Wystarczy pomyśleć o pierwszym znieczuleniu w operacji za pomocą eteru. Kochowi i Pasteurowi zawdzięczamy ogromną poprawę higieny (a za czym przyszedł wzrost alergii).

Nowe epoki architektoniczne zapoczątkowała między innymi budowa Błękitnego Meczetu, Sagrada Familia i Wieży Eiffla. Z kolei Magna Carta jest podstawą systemu parlamentarnego i monarchii konstytucyjnej. Co wiemy o człowieku na Księżycu i znaczeniu upadku muru berlińskiego?

Co wiemy o wielkich europejczykach jak Karol Wielki, Kopernik, Vesalius, Mendel, Darwin, Fibonacci, Kolumb, Mercator, Machiavelli i Napoleon?

Historia

Test znajomości historii

Co roku organizowany jest w Holandii Wielki Historyczny Quiz w którym może brać udział każdy odpowiadając na pytania online.

Historia po Holenderku

Co roku czytam te pytania i się zdumiewam, że nie jestem w stanie odpowiedzieć nawet na jedno pytanie w tym quizie. Owszem, pytania nie są łatwe, ale żeby nie wiedzieć ani jednej odpowiedzi?!

Ten quiz obrazuje nieco jak innymi sprawami z historii żyje Holandia i Polska. I jak zwodnicze jest ocenianie innych narodów swoimi miarami. 

Poniżej wyrywkowo parę z 25-ciu pytań  w tym narodowym konkursie historii. Finał nadany jest co roku w telewizji NPO 3.

 • Dlaczego powstańców rewolucji francuskiej nazywano Sankiulotami?
 • Co oznaczał w III Rzeszy skrót „T4” – pochodzący od „Tiergarten 4”?
 • Jaki charakter narodu, według Monteskiusza, określał formę rządów do tego charakteru najlepiej pasującą?
 • Dlaczego Chruszczow opuścił w 1960 r. spotkanie z Eisenhowerem w Paryżu?
 • Kim byli Hotentoci?
 • Z jakimi trzema krajami rozpoczął jednocześnie wojnę Egipt w 1956 roku?
 • Czym był Salon des Refusés w Paryżu?
 • Dlaczego we wczesnym średniowieczu nie jedzono w Europie szparagów?
 • Na jakiej rzece kończyła się wschodnia granica imperium Aleksandra Wielkiego?
 • Jaki średniowieczny wynalazek odegrał zasadniczą rolę w bałtyckim handlu XVII wieku?
 • W którym roku Watykan stał się oficjalnie niezależnym państwem?
 • W którym roku odbyła się bitwa pod Grunwaldem?

(to ostanie pytanie to już mój wymysł)