Mężczyźni to plotkarze

Z badań przeprowadzonych wśród pracowników w całej Europie wynikło kilka wyraźnych indywidualnych cech Holendrów odróżniających ich od średniej europejskiej.

przerwa w pracyDla przykładu Holendrzy uważają wtorek z najbardziej produktywny dzień tygodnia a piątek jest jego przeciwieństwem.

Za najprzyjemniejszy rodzaj oderwania się na chwilę od pracy uważają Holendrzy przerwę na pogaduszki (hol.: kletsen, babbelen) i wymianę najnowszych ploteczek (hol.: roddelen) o kolegach, przynajmniej tak uważa 30% ankietowanych gdy średnia europejska wynosi 17%.

Na drugim miejscu przyjemnego oderwania się od pracy 25% Holendrów uważa ćwiczenia fizyczne - gdy średnia europejska wynosi 16%.

Zaskakująco dopiero trzecie miejsce z 7% zajmuje przerwa na kawę - gdy tu właśnie średnia europejska jest znacznie wyższa bo aż 16% Pogaduszki czyli mówić, rozmawiać, gadać itd.:  to słowo ma w języku holenderskim także wiele synonimów:

"Mówić" zna wiele słów

Praten może być także: babbelen, bespreken, bediscussiëren, behandelen, beoordelen, bepraten, beraadslagen, debatteren, kakelen, klappen, kleppen, klessebessen, keuvelen, kletsen kwebbelen, kwekken, leuteren, lullen, onzin praten, onzin verkopen, ouwehoeren, palaveren, parlevinken, praten, raaskallen, ratelen, snappen, snateren, tateren, teuten, wauwelen, zabberen, zeveren, zwammen... i więcej.