Ostatnie 200 lat Amsterdamu

Rozwój Amsterdamu i okolic w ciągu ostatnich 200 lat na podstawie starych map. Amsterdam leży w prowincji Północna Holandia (jest jeszcze Południowa Holandia z Hagą i Rotterdamem). Międzynarodowy handel był od co najmniej 600 lat przyczyną świetności tego miasta do dziś.

200 lat temu Amsterdam był dosyć małym miastem, typową twierdzą ogrodzoną umocnieniami i szeroką fosą która istnieje do dzisiaj pod nazwą Singelgracht.

Singel jest typowo holenderską nazwą wody otaczającej miasto, gracht to kanał ściekowy i transportowy. To co my nazywamy amsterdamskimi kanałami, Holendrzy nazywają grachten.

Amsterdam 1815
W roku 1815 z powodu złej koniunktury ekonomicznej miasto się wyludniło do 140 tys. mieszkańców - gdy 100 lat wcześniej liczyło ok. 200 tys. mieszkańców.
Współczesne turystyczne centrum miasta ogranicza się w praktyce do tego obszaru wewnątrz Singelgracht a ten jest niewielki; ok. 2 km przekroju, w najszerszym miejscu 3,5 km.
Holland 1815
W 1815 Amsterdam był niemal otoczony wodą; jeszcze nie wszystkie duże płytkie jeziora zostały osuszone, zamieniając je w poldery.
Jezioro Haarlemskie (Haarlemmermeer) osuszono w 1855 roku. Dzisiaj na dnie tego jeziora leży kilka miast (150 tys. mieszkańców) oraz amsterdamskie lotnisko Schiphol.
Holland 1900
W początku XX w. prowincja Noord Holland przypominała już dzisiejszy krajobraz. Amsterdam rozrósł się do 520 tys. mieszkańców w 1900 r.
W roku 1930 Amsterdam liczył 757 tys. mieszkańców. Niemiecka okupacja i deportacja żydów zmniejszyła o 110 tys. liczbę Amsterdamczyków.
Holland 1950
Po wojnie miasto szybko urosło do 870 tys. mieszkańców w roku 1959.
W latach sześćdziesiątych wielu Amsterdamczyków zaczęło wynosić się z przeludnionego miasta do nowych dzielnic na peryferiach i nowych miast jak Almere i Lelystad - powstałych na osuszonym polderze Flevopolder.
2017 Holland
Tak wygląda Amsterdam dzisiaj. Do roku 2020 osiągnie 900-tysięczną liczbę mieszkańców.
Amsterdam centrum 2018
Stare miasto otoczone fosą "Singelgracht".