Kraj kulturowych katolików

Na świecie jest coraz więcej takich jak ja; kulturowych katolików. Nie wierzę w Boga ale obchodzę Boże Narodzenie i Wielkanoc. Tradycja w której się wychowałem. Polacy zawsze byli kulturowymi katolikami, są i będą. Tradycja stoi ponad wiarą.

Polak jest kulturowym katolikiem

Nie wierzy w Boga i w życie pozagrobowe, nie żyje według przykazań Bożych. Polskie pogaństwo ukryte jest pod sutanną księdza. Wiara jest pustym słowem. Obrzędami i symbolami Polska stoi. 

7 grzech: obżarstwo

Natomiast Polaka cechuje Siedem Grzechów Głównych

1. Pycha,
2. Chciwość,
3. Nieczystość,
4. Zazdrość,
5. Obżarstwo,
6. Gniew,
7. Lenistwo.

Polski katolicyzm jest tylko i wyłącznie katolicyzmem kulturowym. Polak obchodzi polskie święta, praktykuje wszelkie polskie obrzędy kościelne, czci polskie symbole wiary a światowy katolicyzm interesował go jedynie gdy papieżem był Polak.

Polski Kościół Katolicki (PKK) jest kościołem narodowym, hołdującym polskiej kulturze ale nie ma nic wspólnego z Pismem Świętym. 

Żadna partia polityczna, żaden ruch lub ustrój społeczny nie ma w Polsce szans przetrwania gdy nie będzie miał poparcia PKK. Obecnie PKK zapełnił próżnię i spełnia tą samą rolę co PZPR w czasach PRL.

Żaden polski emigrant nie pójdzie na mszę świętą do lokalnego kościoła póki nie będzie to polska misja katolicka. Żaden Polak nie przeczyta Pisma Świętego, nie weźmie na serio przykazań Boga w którego rzekomo tak mocno wierzy.