Zjednoczone Komórki

Historia Życia na Ziemi to nic innego jak wysiłek tworzenia w mozole, metodą prób i błędów, bardziej efektywnej Formy Życia zdolnej do Przeżycia. 

jednokomórkowy pierwotniak

Unia wspólnych interesów

Dlaczego życie w ogóle powstało i czy życie ma sens - na ten temat opinie są podzielone. Faktem jest, że jakieś 3 miliardy lat temu istniały już jednokomórkowe organizmy. Organizmy te potrzebowały aż 2 miliardy lat aby się dogadać i połączyć siły tworząc bardziej efektywne wielokomórkowe formy życia.

Pomysł na scalanie komórek wydawał się być zdawać egzamin i stał się najbardziej efektywnym 150 milionów lat temu gdy to Zjednoczone Komórki urosły do rozmiarów 60-metrowego stworzenia o wadze 150 ton który my dzisiaj zwiemy dinozaur (a konkretnie Amficelias). Wyobrażam sobie, że takowy Amfelicas stąpając po Ziemi uważał siebie za Pana Stworzenia i Władcę Świata któremu nikt i nic nie mogło zagrozić. 

Głupi przypadek

Ewolucja jest jednak głupia i ślepa; błąka się w niepojętym labiryncie i nie każde Zjednoczone Cesarstwo Komórek przetrwało ząb czasu. Cesarstwa powstawały, jednoczyły się, unifikowały, zawierały przymierza a jednak zamierały a na ich miejsce przychodziły nowe stworzonka-cywilizacje Zjednoczonych Komórek.

Scalanie, unifikowanie, jednoczenie jest jedynym sposobem na przetrwanie. Sukces na Ziemi odnoszą najbardziej rozwinięte formy zjednoczenia bardzo różnych komórek. Komórek o wąskiej specjalizacji tworzących razem jedno unijne ciało.

Po fazie jednoczenia komórek nastąpiła u istot myślących potrzeba jednoczenia istot w zbiorowiska zwane stadami, szczepami, siedliskami, miastami, królestwami aż wreszcie cesarstwami. 

W kupie jest siła - tą świadomość mają komórki już 2 miliardy lat.

Już od paru tysięcy lat co bardziej światłe ludzkie głowy dążą do zjednoczenia ludzkości. Proces ten trwa ze zmiennym sukcesem. Zresztą ewolucji to tak naprawdę "wisi" czy się to ludziom uda czy nie. Czy uda się to cesarstwu Chińskiemu, czy Zachodniemu, czy może cała ta ludzka zjednoczona komórka jest ślepą ścieżką eksperymentów unifikacyjnych.

Gdy człowiek nie poradzi sobie ze swpim środowiskiem to środowisko poradzi sobie z człowiekiem. Nie płaczemy po dinozaurach, po nas też nikt nie będzie płakał. 

ewolucja komórek

Europa 2017

Zjednoczenie Europy jest jedną z kolejnych prób. Każda poprzednia próba (m.in. rzymska, karolińska, otomańska, napoleońska lub hitlerowska) była nauczką na przyszłość.

Być może teraz zapoczątkowana nowa sieć neurologiczna zwana dzisiaj internetem da kiedyś początek nowej formie ziemskiego życia? Ja na razie wygląda na to, że internet przyczynia się do rozpadu Europy.

Unia Europejska rodzi się w bólach. Wiele komórek tej unii czuje mądrość takowego zjednoczenia ale odpycha je świadomość utraty wolności na rzecz ogółu.

Strach przed nierównym podziałem miejsca w tym unijnym organizmie. Kto jest ważniejszy? Która komórka będzie budować oczy lub mózg a która zostanie paznokciem albo odbytem? 

W ten sposób wielkimi wątpliwościami targany jest także naród polski. Mimo, że światła większość Polaków jest dumna z przynależności do tak wielkiego organizmu zwanego EUROPA to mało Polaków jest dzisiaj w stanie zaufać mózgowi w Brukseli. A jeszcze mniej gotowa jest oddać swoją suwerenność na rzecz Jednej Wielkiej Unii Komórek.

[aktualizacja z 2011 r.]