Uznanie twojego dyplomu w Holandii

Chociaż Unia Europejska sporządziła dyrektywy w sprawie uznawania dyplomów uniwersyteckich to jeszcze dużo wody upłynie zanim polski absolwent wyższej szkoły będzie w praktyce na równi uznawany (traktowany) z Holenderskim absolwentem. Mówimy tu od zawodach akademickich a co dopiero mówić o wykształceniu średnim?! Najważniejszą przeszkodą nie jest sam dyplom.

dyplom

Tylko od chęci i dobrej woli twojego pracodawcy zależeć będzie czy uzna on twój dyplom (przetłumaczony czy nie) ślusarza, elektryka czy mechanika samochodowego. Spytaj się prost swojego pracodawcy czy chce zobaczyć twój dyplom czy może wierzy ci na słowo?

W praktyce szukając pracy w Holandii okazanie polskich dyplomów tylko powierzchownie może mieć wpływ na ocenę pracodawcy.

Znacznie bardziej liczy się praktyka; twoja fachowość, komunikatywność i entuzjazm.

Dyplom mówi gdzie się uczyłeś. Nie mówi nic o tym co umiesz.

Fachowcy poszukiwani

Co najmniej 25% Polaków z wyższym wykształceniem pracuje w Holandii na stanowiskach niewykwalifikowanych robotników. Dlaczego? Nie z braku wiedzy, lecz z ich cech charakteru, niskiego stopnia samodzielności, słabego rozwoju kompetencji społecznych oraz niedostatecznej (aktywnej) znajomości języków obcych. Tymczasem w roku 2018 Holandia potrzebuje już setki tysięcy wykwalifikowanych pracowników z średnim i wyższym wykształceniem w zawodach technicznych, ICT i wszelkich związanych z nadchodzącą rewolucją cyfrową jak sztuczna inteligencja, internet rzeczy, nauka o przetwarzaniu danych i robotyzacja.

kompetencje społeczne decydują

Nostryfikacja polskiego dyplomu

Uznanie dyplomu (zwane w Polsce dla utrudnienia "nostryfikacja") tłumaczy się na holenderski fachowo Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland lub po prostu beroepserkenning (ang. professional recognition) którym w Holandii zajmuje się organizacja Nuffic. W ich serwisie znajdziesz m.in. porównaniem systemów szkolnictwa w Europie - także w Polsce.

Więcej fachowej informacji na temat nostryfikacji możesz zasięgnąć w Nuffic czyli w Narodowym Punkcie Kontaktowym Uznawania Zawodów:

Adres:

NUFFIC
Nationaal Contactpunt voor Beroepserkenning
Postbus 29777
2502 LT Den Haag
T: +31 (0)70 - 426 02 60
F: +31 (0)70 - 426 03 99
W: www.nuffic.nl

Nuffic jest Niderlandzką organizacją współpracy międzynarodowej w szkolnictwie wyższym  (Nuffic is the central point of contact for the evaluation of foreign diplomas in higher and general secondary level education in the Netherlands.)