Handel Polski z Holandią

Stosunki handlowe między Polską i Holandią są od lat bardzo dobre i choć w latach 2006 i 2007 wymiana handlowa była wyższa to jednak nadal nie można narzekać.

euroPrzynajmniej z holenderskiego punktu widzenia, bo patrząc z polskiej strony struktura tej wymiany handlowej nie powinna Polaków napawać dumą. Całkowity eksport w roku 2008 z Holandii do Polski wzrósł o 16% i wynosił 4 mld. euro. Holandia eksportuje do Polski 1,9% całego swojego eksportu a import z Polski jest 1,2% całego holenderskiego importu. Holandia eksportuje do Polski głównie maszyny i urządzenia, chemikalia i produkty rolne i co ciekawe te same produkty z Polski importuje. Da się to wytłumaczyć tym, że do Polski trafiają półprodukty które po uszlachetnieniu wracają do Holandii.