Podsłuch w Holandii

W roku 2008 aż  12.491 telefonów w Holandii było na podsłuchu służb wywiadowczych AIVD i ministerstwa sprawiedliwości. W roku 2011 już aż 22 tysiące!

W tej chwili podsłuhchiwany jest w Holandii jeden telefon na tysiąc. Telefony są nie tylko podsłuchiwane ale kontrolowana jest także ich lokacja, czas rozmowy i z kim się rozmawia. Podsłuch interentowy rośnie jeszcze szybciej. telefon

Kiedyś próbowano interpretować "1984" Orwella jako książkę opisującą zgniły komunizm. Czyżby?

Holandia jest rekordzistą w ilości podsłuchów na 1000 mieszkańców. Myślę, że ma to związek z charakterem tego narodu. Podsłuchiwanie sąsiadów jest jednym z bardziej ulubionych zajęć Holendrów.

Z archiwum 2008 roku:

 W roku 2008 aż  12.491 telefonów w Holandii było na podsłuchu służb wywiadowczych AIVD i ministerstwa sprawiedliwości. Przynajmniej taką oficjalną liczbę podał minister sprawiedliwości Hirsch Ballin parlamentowi. Średnio podsłuchiwanych jest w Holandii 1.681 telefonów dziennie. Tym samym Holandia stoi na pierwszym miejscu krajów z największą ilością podsłuchiwanych telefonów. Dla przykładu w całym zeszłym roku 2007 w USA podsłuchiwano 2.208 telefonów. Także spośród krajów europejskich Holandia zajmuje zdecydowanie najwyższą pozycję w podsłuchiwaniu i podglądaniu obywateli. Na drugim miejscu listy znajdują się  Włochy. Bardzo szybko rośnie ilość "podsłuchiwanych" połączeń internetowych. Według oficjalnych danych w roku 2009 holenderskie "służby podsłuchowe" kontrolowały 335 razy grupę 1,5 miliona internautów na łączną ilość 8920 dni. Powodem tak dużej ilości podsłuchów jest holenderskie prawo umożliwiające życie na podsłuchu na prostych warunkach.

Zawsze zdawało mi się, że Holendrzy mają zdecydowanie duże zamiłowanie do podsłuchiwania i podglądania sąsiadów, choć robią to nadzwyczaj dyskretnie. Brak zasłon i firanek w oknach ma być dowodem, że nie mają nic do ukrycia gdy tymczasem to wspaniale ułatwia podglądanie sąsiadów z lornetką lub jeszcze lepiej tak popularną lunetą (sterrenkijker) która ma niby służyć do oglądania gwiazd. Luneta - kupowana chętnie przez facetów którzy nie potrafią rozróżnić księżyca od Jupitera.