Historia holenderskiej imigracji - piata fala: uchodźcy

Od lat dziewięćdziesiątych rozpoczęła się właściwie do dzisiaj nieustająca fala uchodźców z wszystkich części świata. Wojny i ekonomiczna atrakcyjność życia w Holandii przyciąga do niej biedę z całego świata.

azylanci uciekinierzy1990 W latach 90-tych rozpoczęła się następna fala imigrantów. Tym razem byli to uciekinierzy, głównie z krajów Afryki i Azji proszących w Holandii o azyl. Pod koniec lat 90-tych liczba azylantów dochodziła do 40 tys. rocznie z krajów takich jak była Jugosławia, Irak, Iran, Afganistan Somalia, Liban i Etiopia.

Tylko w drugiej połowie lat 90-tych azyl w Holandii udzielono 250 tys. uciekinierów. Tak masowej fali cudzoziemców kraj nie potrafił przyjąć i poprzez zmiany w prawodawstwie od początku XXI wieku liczba azylantów zaczęła spadać.

W latach 1993-2002 dochodziło do 50 tys. wniosków o azyl rocznie. Od roku 2003 liczba ta utrzymuje się na poziomie około 15 tys. rocznie.

Od roku 1960 rokrocznie więcej obcokrajowców osiedla się w Holandii niż ten kraj opuszcza. Sami Holendrzy także emigrują do krajów z większymi możliwościami rozwoju.

Dzisiaj Holandię zamieszkuje 2 mln cudzoziemców spoza Europy, to jest około 12% ludności kraju.

Na niemal 17 milionów mieszkańców Holandii aż 2 miliony pochodzi spoza Europy i 1,5 mln z innych krajów europejskich. Innymi słowy Holandię zamieszkuje niemal 22% cudzoziemców (3,5 mln) z czego sporą grupę tworzą Polacy. [źródło]

Fale imigracji w Holandii:

[aktualizacja z 2008 r.]