Polacy

Poniżej znajdziesz 73 artykułów w Polacy
Kategoria: Polacy w Holandii
Polscy żołnierze w NL
Mam znajomego Holendra, staruszka już który od 1944 roku obracał się w środowisku polskich żołnierzy, wyzwolicieli jego miasta Bredy. Człowiek wielce zasłużony dla polskiej sprawy w Holandii, autor wielu książek o polskim udziale w wyzwoleniu Europy. Czasami korespondujemy ze sobą. Przytaczam fragment jego listu z 2013 r. do mnie, który pozwoliłem sobie przetłumaczyć.
Polacy w Holandii
Polacy mogą o sobie myśleć co chcą, ale z holenderskiej perspektywy są jednym z narodów drugiego lub trzeciego świata zapełniających ich malutki i już i tak przepełniony kraj. Ksenofobia to nie tylko polski wynalazek. Także Holendrzy mają w roku 2017 dość imigrantów. 
Kategoria: Polacy w Holandii
walka
Rocznica wyzwolenia Bredy przez polskich żołnierzy w październiku 1944 roku nasuwa mi myśli o tragikomicznej roli mężczyzn jako bohaterów narodowych. Historycy spisują to co chcą chcą zapisać.
Kategoria: Polacy w Holandii
Polacy w Holandii
Słowo "Polak" lub "Polski" stały się pojęciem w Holandii. Najczęściej jest to "een Pool" który kojarzy się z remontem tak jak chińczyk kojarzy się z restauracją. Ale pojęcie "Pool" nie jest jednoznaczne.
Kategoria: Polacy w Holandii
Holandia
Polak opuszczający swój kraj dla pieniędzy skazuje siebie na izolacje społeczną i wieczne pragnienie powrotu. Lata spędzone na emigracji zarobkowej są odłożonym życiem. W pewnym momencie okazuje się, że odłożył całe swoje życie.
Kategoria: Polacy w Holandii
NL PL
Nigdy w holenderskiej historii nie napłynęło do tego kraju tak dużo cudzoziemców, w tak krótkim czasie, jak właśnie Polaków. Według oficjalnych danych tylko w jednym 2011 roku osiedliło się 19 tysięcy Polaków. Ten rekord pobili w roku 1975 tylko obywatele Niderlandów z Surinamu, z którego po ogłoszeniu niepodległości wyjechało 38 tysięcy osób.
Kategoria: Polacy w Holandii
Polska
Polacy są bardzo ciekawi świata. Chętnie podróżują za granicę, zwiedzają egzotyczne kraje, słynne miasta, cuda przyrody, wszystko na ile im możliwości pozwalają. Ale jest też wyjątkowa grupa Polaków: niewolników ojczyzny.
Kategoria: Na marginesie
przegnane narody
Nie ma na świecie narodu którego Historia tak drastycznie przegnała po Europie i jednocześnie zmusiła do tak głębokich przemian społecznych. Polacy, jak kostki do gry wrzuceni do jednego kubeczka i przetrząśnięci, zostali wysypani na planszę w innym miejscu. Dopiero po 1945 roku usiłują stworzyć społeczeństwo którym nigdy nie byli.
Kategoria: Polacy w Holandii
Polacy w Limburgii
Pierwsi polscy imigranci zarobkowi pojawili się w Holandii w roku 1910. Spoglądając na tą historię stu lat Polonii w Holandii, nie mam zbyt wielu powodów do optymizmu. Z pięćdziesięciu polonijnych organizacji pozostała do dzisiaj tylko jedna: polska parafia.
Kategoria: Polacy w Holandii
praca
Gazeta "Financieele Dagblad" cytowała kilka lat temu wypowiedz Roba Ruhla z ING Banku, jednego z autorów publikacji o Polakach w Holandii: “Migracja kosztuję Polskę więcej, niż przynosi korzyści Holandii”.
Kategoria: Na marginesie
Duma
W dumie narodowej Polacy zajmują wysoką pozycję w świecie. Holendrzy akurat odwrotnie. W powodach do dumy Holendrzy są znacznie bardziej praktyczni niż Polacy.
Kategoria: Polacy w Holandii
emigracyjne sieroty
Tego maila otrzymałem już dawno od zupełnie mi nie znanej osoby choć sam temat był mi nieco znany z tzw. "polonijnych plotek". List zamieszczam ze zmienionymi imionami i nazwiskami. Podobieństwo do prawdziwych osób może być tylko przypadkowe.
Polak/Niemiec
Kiedy Polak jest prawdziwym Polakiem? Nawet dzisiaj stawiane jest to pytanie. Tym bardziej nieufnie patrzyli na siebie Polacy po wybuchu II Wojny Światowej i długo po niej. Gdzie? Także w Holandii. 
Kategoria: Na marginesie
Uchodźcy we własnym kraju
Strach przed uchodźcami jest w Europie wielki. Paradoksalnie jest on może największy w kraju który sam dostarcza najwięcej uchodźców Zachodniej Europie.
Kategoria: Fakty i liczby
tylko 2%
Latem 2015 r. holenderski urząd statystyczny opublikował "wrażliwe" dane o ilości zapomóg socjalnych w tym kraju z podziałem na narodowości. Jedno mnie w tych grafikach zastanowiło: dlaczego Polacy? 
Kategoria: My i oni
samotny wilk
Nasz naród nie rozwinął w sobie tak mocnych mocnych więzi społecznych jakie obserwujemy w wielu narodach Europy Zachodniej. Znacznie dłużej mieszkaliśmy "na dworze" lub "na polu", w rzadko zaludnionym kraju, nie musząc się zbytnio liczyć z sąsiadem. Pod tym względem jesteśmy odwrotnością gęsto zaludnionych krajów Europy Zachodniej. W czasach gdy większość z nas zamieszkała w miastach jesteśmy od siebie zależni.
Kategoria: Na marginesie
m.in. grzyby
Lista spraw które dzielą Polaków jest nieskończenie długa. Poniżej staramy sie wymienić rzeczy i sprawy które łączą naprawdę wszystkich Polaków bez wyjątku i różnicy na wiek i przekonanie. Trochę dziwna i zaskakująca lista.
Kategoria: Wydarzenia
Polonika w NL
Ambasada w Hadze zwraca się do wszystkich o pomoc w zbieraniu informacji o Polonikach w Niderlandach. 
Kategoria: Fakty i liczby
do wody!
W czasie letnich wakacji w Polsce topią sie 4 osoby dziennie. W roku 2013 w lipcu i sierpniu utonęło aż 250 osób. W roku 2013 holenderskie media obiegła wiadomość o tonących Polakach. W jeden gorący weekend utonęło w Holandii pięciu Polaków - to niemal tyle ile ludzi tonie w Holandii rocznie. Holenderska Służba Ratunkowa rozpoczęła kolejną kampanię informacyjną dla Polaków.
Kategoria: My i oni
daj nam spokój
Czego sobie pani życzy na Nowy Rok? - Przede wszystkim spokoju!

Z boku widać lepiej