Zasady pracy w holenderskiej agencji pracy

Kategoria: Praca

Większość agencji pracy zatrudnia według CAO (układu zbiorowego) inna na contracting. Nowe prawo pracownicze ma w teorii wzmocnić pozycję pracownika tymczasowego (flexwerker). W praktyce wydłuża jego czas pracy bez stałego kontraktu na okres do 5,5 roku. Tym samym warunkom podlegają pracownicy agencji pracy, detachering (praca tymczasowa) i payroll.

Nowe warunki zwolnień od 1 lipca 2015

Od 1 lipca 2015 r. zmienia się w Holandii Prawo Pracownicze (arbeitsrecht). Głównym celem zmian jest ułatwienie możliwości zwalniania pracowników zatrudnionych na stałe i utrudnienie zwalniania pracowników tymczasowych.

Pracownik stały zwalniany (po uprzednim uzyskaniu zgody od UWV) po przepracowaniu 2 lat ma prawo do tzw. "transitievergoeding" (odszkodowanie)

Odszkodowanie za zwolnienie wyliczane będzie w ten sposób: za okres pierwszych 10 lat zatrudnienia należeć się bezie "transitievergoeding" w wysokości 10 x 1/3 wynagrodzenia miesięcznego. Powyżej 10 lat stażu pracy nalicza się do odszkodowania; ilość lat pracy razy 1/2 wynagrodzenia miesięcznego - do maksymalnej wysokości €75 tys.

Odszkodowanie (transitievergoeding) nie należy się w wypadku poważnego wykroczenia pracownika, przy zwolnieniu za obopólną zgodą i w pierwszych dwóch latach pracy.

Pracownik tymczasowy (flexwerker) z kontraktem na 6 miesięcy lub dłużej musi na miesiąc przed rozwiązaniem umowy otrzymać o tym pisemne zawiadomienie od pracodawcy. W razie niedotrzymania tego obowiązku pracodawca zobowiązany jest wypłacić jedno miesięczne wynagrodzenie po rozwiązaniu umowy.

Okres pracy tymczasowej skrócono z 3 do 2 lat czyli po 3 kontraktach i przepracowaniu 2 lat należy się kontrakt na czas nieokreślony (onbepaalde tijd). Przerwy kontraktowe przedłużono z 3 do 6 miesięcy, czym próbuje się zapobiec konstrukcji "drzwi obrotowych" - często stosowanego sytemu zwalniania i ponownego zatrudniania po 3 miesiącach aby nie było ciągłości zatrudnienia. Innymi słowy umowa tymczasowa (overeenkomst voor bepaalde tijd) ma ciągłość gdy przerwy w zatrudnieniu nie są krótsze niż 6 miesięcy (z wyjątkiem specyficznych typów przedsiębiorstw).

W praktyce skrócenie okresu pracy tymczasowej do 2 lat może powodować szybsze zwalnianie, większą rotację pracowników.

Ta nowa reguła powoduje już w tej chwili (wiosna 2015) zwalnianie pracowników tymczasowych aby pracodawca nie wpadł za szybko w maksymalny okres 2-letniego okresu zatrudnienia tymczasowego i obowiązku zatrudnienia stałego.

Uwaga: od tych generalnych regół są wyjątki i możliwości apelacji.

Więcej detali nowych regól prawa pracy dla pracowników tymczasowych >>>

Zasady agencji pracy w Holandii

najemnicyIdeą powstania agencji pracy tymczasowego zatrudnienia (Uitzendbureau) jest tymczasowość tej pracy i elastyczność w umieszczaniu pracownika na rożnych stanowiskach lub w różnych firmach w zależności od potrzeb.

W pracy tymczasowej biorą udział trzy strony: pracownik, agencja i zleceniodawca-pracodawca. Agencja pobiera opłatę za twoja pracę od pracodawcy i wypłaca tobie określoną sumę. Zazwyczaj jest to ustawowa minimalna płaca w Holandii. Pracę zleconą przez agencje podejmujesz dobrowolnie. Obowiązują cię te same reguły pracy, ten sam czas pracy i dni wolne co innych pracowników danego pracodawcy.

Układ zbiorowy ABU CAO

Praktycznie warunki pracy wszytskich flexwerkers (pracowników tymczasowych) określa układ zbiorowy (CAO) Powszechnego Związku Agencji Pracy w skrócie ABU. Także układ pracy agencji zrzeszonych w NBBU jest podobny. 

ABU - związek agencji pracy (Algemene Bond voor Uitzendondernemingen)
NBBU - holenderski związek pośrednictwa pracy (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen)

Trzy fazy stażu pracy ABU CAO

Poniższe reguły obowiązują w agencjach zrzeszonych w ABU lub NBBU stosujących układ zbiorowy CAO voor Uitzendkrachten

Pracownik ma określone prawa i obowiązki wynikające z kontraktu jaki podpisujesz z agencją. Generalnie w miarę stażu pracy w agencji zdobywasz nieco więcej praw według tzw. układzie fazowym (fasenstelsel) który dzieli pracowników na trzy kategorie według stażu pracy:

Faza A: jest umową jaką zawierasz z agencją. Jej termin obowiązuje pierwsze kalendarzowe 78 tygodni pracy (około 1,5 roku) niezależnie czy pracujesz kilka godzin tygodniowo czy w pełnym wymiarze godzin. Ale gdy w tym okresie nastąpi przerwa w pracy długości 26 tygodni lub dłużej (6 mies.) staż zaczyna się liczyć na nowo od pierwszego tygodnia. (W układzie NBBU faza A zwie się fazą 1 i 2)
Umowa o prace kończy się w momencie gdy pracownik sobie tego życzy. Także choroba pracownika może byc powodem zakończenia umowy.
Kolejnym warunkiem Fazy A jest prawo do wypłaty tylko godzin rzeczywiście przepracowanych, czyli nie za czas przerw w zatrudnieniu.

Faza B: wchodzi w życie jeśli po Fazie A nadal pracujesz w tej samej agencji . Otrzymujesz wówczas czasową umowę o prace (tijdelijke arbeidsovereenkomst) lub umowę na czas nieokreślony (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd). Ta faza trwa maksymalnie 6 kontraktów w przeciągu 4 lat bez obowiązku otrzymania stałego kontraktu (vast contract). Jeśli w Fazie B nastąpi przerwa w zatrudnieniu długości 13 do 26 tygodni to rozpoczynasz Fazę B od nowa. Jeśli przerwa w zatrudnieniu będzie dłuższa niż 26 tygodni (6. mies.) wówczas wracasz się do początku Fazy A. Jeśli przerwa w pracy jest krótsza masz prawo do wypłaty 90% twojej ostatniej wypłaty według zakontraktowanej ilości godzin.  (W układzie NBBU faza A zwie się  fazą 3)

Faza C: gdy pracujesz nadal w tej samej agencji to po dwóch latach pracy w Fazie B wchodzisz w Fazę C co daje ci automatycznie kontrakt na czas nieograniczony w agencji (in dienst voor onbepaalde tijd bij het uitzendbureau). Reszta reguł podobnie jak i w Fazie B jedynie umowy o prace nie można zakończyć bez okresu wymówienia.  (W układzie NBBU faza A zwie się fazą 4)

Od 26 tygodnia pracy w agencji rozpoczyna się budowa twojego funduszu emerytalnego. Tym zajmuje się fundusz emerytalny dla agencji (pensioenfonds voor uitzendkrachten) gdzie wpłacane są składki emerytalne tak długo jak pracujesz w jednej lub więcej agencji bez przerwy dłuższej niż jeden rok.

Dni wolne i urlopy

W Fazie A dni wolne są niepłacone ale agencja dla kompensacji rezerwuje pewna kwotę (aanvulling op je salaris) która możesz pobrać. Ta kwota jest naliczana na bazie zwykłych godzin pracy, bez nadgodzin. Gdy tych pieniędzy nie pobierasz zostają tobie wypłacone w dwóch ratach: 26 i 52 tydzień roku. Także jeśli już w tej agencji nie pracujesz winna kwota jest przelewana na twój rachunek bankowy.
W Fazie B i C twoje dni wolne są płatne. Przy 40-godzinnym tygodniu pracy jest to 16 płatnych godzin w miesiącu, czyli innymi wypracowujesz sobie prawo do dwóch, płatnych dni urlopu miesięcznie - 24 dni w roku. O zamierzanym urlopie winny jesteś poinformować agencję wystarczająco wcześnie. Dni świąteczne, wypadające w dni robocze i wolne od pracy są także wypłacane.

NadgodzinyCAO po polsku

Nadgodziny mogą być wypłacane lub wymieniane na wolne godziny. Czasami zdarzają się dodatki za nadgodziny ale obowiązku nie ma.

Choroba

Jesteś chory? Pierwszego dnia choroby, do godziny 10 rano, masz obowiązek  zgłosić to w firmie w której pracujesz jak i w agencji która cię tam zatrudniła.

Zasady chorobowego zależne są of fazy:

Faza A: w momencie zgłoszenia choroby agencja kończy z tobą kontrakt i nie płaci za chorobę. Nie płacone są także wizyty u lekarza lub dni wolne z powodu nagłych wypadków rodzinnych. Ale według prawa chorobowego (ziektewet) masz prawo od trzeciego dnia choroby do zasiłku chorobowego (poprzez UWV) w wysokości 70% ostatniej miesięcznej wypłaty i według CAO agencja winna jest dokonywać dopłaty do wysokości 91% twojego zarobku. Kwoty mogą się różnić w zależności czy przepracowałeś minimalnie 13 tygodni i nie brałeś w tym czasie urlopu. Dwa pierwsze dni choroby (wachtdagen) są niepłacone choć za drugi dzień agencja według CAO powinna wypłacić pewną kompensację.

W Fazie B i C chorobowe jest wypłacane. Dni choroby nie są potrącane z dni urlopowych. Od drugiego dnia choroby agencja wypłaca 91% ostatnio zarobionej wypłaty. Chorobowe jest wypłacane o daty ważności twojej umowy o pracę/kontraktu. Po tym okresie możesz się starać o zasiłek chorobowy WIA.

Czujesz się lepiej? Masz obowiązek zameldować to w swojej agencji. Gdy jesteś w Fazie A i korzystasz z zasiłku chorobowego UWV musisz także w UWV zgłosić powrót do zdrowia.

Wypowiedzenie

Termin wypowiedzenia w agencji pracy (uitzendbureau) jest zależny od ilości przepracowanych tygodni i tak pracując do 12 tygodni można wypowiedzieć (zrezygnować z pracy) natychmiast (czyli zero dni kalendarzowych)
od 12 do 26 tyg = 5 dni
od 26 do 52 = 10 dni
od 52 do 78 = 14 dni

Kontrakt się skończył ale praca nie

Gdy termin twojego kontraktu upłynął a ty pracujesz dalej i twoja agencja zapomniała odnowić kontraktu - jest to równoznaczne z przedłużeniem poprzedniego kontraktu na tych samych warunkach na okres maksymalnie jednego roku.

Kontrakt się kończy i możesz odejść

Gdy dla pracodawcy/agencji jest to na rękę - a często jest - po zakończeniu kontraktu dziękują ci za prace i na twoje miejsce przyjmują nowego pracownika. Inaczej musieliby ci wydać umowę na czas nieokreślony, a to jest akurat ostatnie o czym oni myślą. Pracownik a właściwie najemnik nie ma prawa do holenderskiej procedury zwolnienia i możliwości apelacji, nie wspominając już o premii za zwolnienie. Jedynie gdy przepracujesz w jednej agencji ponad 2 lata masz prawa niemal równe Holendrom. [źródło]

Nikt ci nie pomoże gdy ty sam o to nie zadbasz

Zanim zaczniesz się martwić o swoją pozycję w Holandii przeczytaj uważnie swój kontrakt i CAO ciebie obowiązujące. Zrozumienie prawa da ci argument w ewentualnych sporach. Nikt ci nie pomoże gdy ty sam nie pomożesz sobie zaznajamiając się z prawami jakie ciebie dotyczą i dokumentami jakie sam podpisałeś.

Pamiętaj! Każdy kontrakt jaki ty podpisujesz obowiązuje ciebie. Lamentowanie po czasie świadczy o twojej naiwności. Ludzie którzy te dokumenty sporządzili żyją z ciebie. Od twojej nieodpowiedzialności i głupoty nikt cie nie uchroni. Na pewno nikt w Holandii. Ty jesteś tu najemnikiem. Za sto lat o tobie będą mówić tak jak o murzynach na plantacjach bawełny w Wirginii. Nie miej złudzeń. Kto sam nie zadba o swoje interesy nikt o niego nie zadba. A już na pewno nie poza granicami Polski.

Pamiętaj, że oni widzą cię nie inaczej jak siłę roboczą. Masz przynosić zysk, pracować, pracować i jeszcze raz wydajnie pracować. Agencje pracy są nowoczesnymi naganiaczami najemników.

Dla agencji jesteś tylko i wyłącznie środkiem zysku. Nawet jak nie ma dla ciebie pracy to i tak zarabiają na tobie potrącając różne koszty i licząc 250-300 euro za łóżko w pokoiku gdzie śpi dwóch do czterech tak samo zmęczonych najemników.

Nie podpisuj kontraktu gdy go nie rozumiesz. A gdy już podpisałeś nie lamentuj, że ci nie dali dnia wolnego w wypadku choroby, śmierci dziecka lub ślubu siostry.

Etykietowanie: agencja praca
51 komentarzy

Użytkownicy muszą być zarejestrowani i zalogowani, aby móc komentować.

cytat: Faza C: gdy pracujesz nadal w tej samej agencji to po dwóch latach pracy wchodzisz w Fazę C ?
Po dwoch latach oczywiscie fazy B , bo wczesniej jeszcze pracowales na fazie A 1,5 roku prawda ? To znaczy , ze 3,5 roku zanim moze cos dostaniesz "na stale", ale zazwyczaj to faza B jest koncowym przystankiem w karierze :0.

Piotrek czuwasz :-) ja też właśnie tak się zastanawiałem o co chodzi, dopiero na końcu widzę Twój komentarz. Moim zdaniem wpis bardzo pomocny szczególnie dla osób, które dopiero noszą się z podjęciem pracy w Holandii.

AL

Sedno sprawy.
Generowanie sztucznego bezrobocia przez agencje pracy- przerwy 3 miesięczne -->zasiłek dla bezrobotnych--> po zasiłku powrót na poprzednie stanowisko.
To jest regułą !!!
O tym propaganda "dla ciemnej masy" nie pisze !!!
Tylko o Polakach wyłudzających zasiłki.

Wiatrak

Są Polacy twierdzący, że Holendrzy są głupi. O nie! Wiedzą dobrze jak wypracować system który jest dogodny dla nich tysiąckroć lepiej niż My. Faktycznie 3,5 roku to limit dla niemal wszystkich najemników. 3,5 roku to też na tyle długi okres aby najemnik przyzwyczaił się do bycia najemnikiem. Jeśli już nim nie był przedtem...

AL: to już nawet nie zasada działania biur pracy ale także pracodawców na umowie bezposredniej,nie tylko obowiązują dla obcokrajowców.
3 umowy, przerwa 3 miesiące i można powrócić aby znów rozpocząć schemacik pol roku, 2x po rok i znów wegwezen...
cały opis taki czysto teoretyczny nie mający nic wspólnego z rzeczywistością...
Może tutaj w tym temacie Zosiahol wypowie się o tymże cudownym narodzie i zasadach tu panujących ...

Po przez uitzendburea (agencje pracy) pracuje +/- 80% holenderskiego spoleczenstwa.
Jeszcze z 10 lat temu agencje pracy dawaly stale kontrakty, dzis juz chyba nikt tego nie robi. Norma jest, ze pracownicy przed faza stalego kontraktu zostaja wyslani na wolne.
System ten jak kazdy inny ma dwie strony medalu.
Dobre jest to, ze rotacja pracownikow sprawia, ze mniej ludzi jest trwale bezrobotnych. Bezrobotni wchodza na miejsce pracownikow, ktorzy odchodza na przymusowe wolne.
Zle jest, ze ludzie nie maja poczucia bezpieczenstwa dochodow, a co za tym idzie kupna domu i planowania przyszlosci.

WSZYSTKIE agencje pracy maja obowiazek przestrzegania CAO
Z tym, ze jedne pracuja wg ABU CAO, a inne przez NBBU CAO.
http://www.fnvbondgenoten.nl/site/doelgr...

Wiatrak

Dyrektor agencji Randstad (największej agencji pracy w świecie) pan Ben Noteboom w roku 2013 zarobił 10,24 mln euro. To jest 570 razy więcej niż zatrudnieni w jego agencji (niecałe 18 tys. brutto rocznie).

E tam, Wiatrak, chcesz pokazac niesprawiedliwosc agencji?
Niesprawiedliwosc zarobkow mozna zobaczyc w kazdej dziedzinie. Sprawdz jakie zyski maja firmy i jak sie to ma do zarobkow pracownikow...ma sie nijak.
Swiat byl, jest i bedzie niesprawiedliwy.

Witam mogli byście polecić sprawdzoną Agencję pracy :) jakie macie warunki ? Co robicie ? Jakie wypłaty ? Pozdrawiam

Zaintrygowalo mnie stwierdzenie @Wiatraka "Sa Polacy twierdzący ze Holendrzy są głupi".Na podstwie badań Personality & Individual differences dotyczących średniego IQ mieszkańców europejskich miast wynika ze to mieszkańcy Amsterdamu maja najwyższe IQ.Przecietny mieszkaniec Amsterdamu może pochwalić sie IQ 109,4.Na drugim miejscu Hamburg 109,3.Na trzecim miejscu Warszawa (nie mylić z "warszafka") 108,3.Ranking zamykają Paryż 96,1 i Sofia 96,3.@Wiatrak możesz już piac z zachwytu,pisać peany o ho(mo)lendrach i szczytowac publicznie na forum z tego powodu.Jak skonczysz to daj znać.

W otrzymaniu stalego kontraktu jest rowniez Holendrom trudno i nie koniecznie tylko tym, ktorzy otrzymuja prace przez agencje.czesto dopiero po roku pracy moze otrzymac staly kontrakt(jezeli pracodawca tak uwaza)Przyszlosc kazdego pracujacego teraz w NL jest niepewna!

No tak.Ten znowu na przepustce na weekend!Chyba nie musze tlumaczyc o kogo chodzi :-)))

J van den HB jestes zenujaca , swoim wpisem nie popisalas sie .Jakos glupio mi sie zrobilo za Ciebie.

Witam.Czy agencja pracy która zatrudniająca tu Polaków pod warunkiem skorzystania z ich zakwaterowania ,robi to zgodnie z prawem?(bo jesli mieszkasz tu na stałe nie masz czego tam szukac) oraz jeśli to samo biuro na stronie różnych pośrednictw pracy w Polsce jako warunki zatrudnienia podaje podstawową znajomośc języka holenderskiego lub angielskiego i mile widziane doswiadczenie ,natomiast na te same stanowiska pracy ,ale już na swojej stronie( NL )jak mniemam dla Polaków mieszkających tu na stałe czyli posiadających dach nad głową, podaje jako warunek zatrudnienia doskonała znajomośc holenderskiego ,angielskiego lub niemieckiego ,oraz konieczne doświadczenie.
Czy taka agencja działa zgodnie z przepisami ?

Skoro uwazacie warunki oferowane przez agencje za niesprawiedliwe to zapomnieliscie juz chyba o warunkach zatrudnienia w kochanej ojczyznie. Smieciowa umowa, lub jej brak, brak ubezpieczenia, dni wolnych, minimalna pensja lub tylko jej czesc, a na koniec nawet zasilek nie przysluguje.

Pracuje jak murzyn na plantacji bawelny, ale i tak dziekuje Holandii bo tu poczulem sie jak czlowiek. Zupelnie odwrotnie jak w Polsce.

Warunki zatrudniania w pl sa tysiac razy gorsze i wyzysk jest wiekszy takze o czym my wogole rozmawiamy.

Witam. Proszę o jakiekolwiek informacje dotyczące agencji pracy holandiajobs, bądź connectjobs.

Wielu użytkowników chyba zapomina, że mowa jest tutaj o agencjach pracy TYMCZASOWEJ. Zwykle to zajęcie dobre na start kariery. Oprócz zarobku, można nabrać doświadczenia zawodowego i poznać ludzi, zebrać wartościowe kontakty i „liznąć języka”. Niestety, młodzi ludzi mają często wygórowane oczekiwania, chcą od razu zarabiać duże pieniądze niewiele pracując. Nawet po dobrych studiach, gdziekolwiek na świecie, trzeba zacząć od gorszego stanowiska, by z czasem piąć się w górę. Na to jednak potrzeba troszkę czasu i cierpliwości, której życzymy wszystkim zaczynającym swoja przygodę z pracą w Holandii:)

Witam,
Chciałabym uzyskać informację na temat fazy B. od miesiąca na moich salarisach widnieje rubryka z wpisaną fazą B, co (mogę się domyślać) oznacza, że przeszłam na tą że fazę. Moje pytanie jest następujące, czy agencja pośrednictwa pracy może tak “po prostu” przerzucić mnie do fazy, nie informując mnie o tym i co gorsza nie podpisując umowy… ? Czy nie jest to z ich strony nadużyciem i czy ewentualnie można to gdzieś zgłosić ?
Chciałabym się również dowiedzieć jak to jest z nadgodzinami. Czy pracując 45 godzin, 5 godzin to nie nadgodziny ?
Dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam.

Joker

ewelinkass88,
Z tego co pamietam to powinno sie jakis aneks do umowy podpisac i prawdopodobnie do tego dojdzie. Przejscie do fazy B jest dla pracownika bardziej korzystne wiec nie ma chyba o co kopii kruszyc.
Teoretycznie 5 godzin ponad 40 jest nadgodzina ale...
Uitzendbiura czesto dla swoich pracownikow tworza tak zwane bufery godzinowe na wypadek kiedy pracy bedzie mniej (np 25 godzin w tygodniu) wtedy bedziesz mogla wykorzystac ten buffer do 40, ktore masz w kontrakcie.
Nawet na stalym kontrakcie extra placone nadgodziny przeszly juz dawno do historii. Pracownicy czesto biora sobie wolne, bo zadnej ze stron wyplacanie nadgodzin sie nie oplaca.
Powodzenia

Pomocy!!!Chodzi o fazę b a konkretnie o urlop na tej fazie.Poniewaz tutaj pisze ze urlop jest płatny.Niestey poszlam na urlop 2 tygodniowy i okazalo sie ze moj pracodawca wypalicil mi moje pieniedze wakacyjne..Skoro dobrze rozumiem jeśli urlop jest platny to on sam musi mi zaplacic z wlasnej kieszeni a nie moimi pieniedzmi wakacyjnymi ! a umowe mam podpisana na 36 godzin tygodniowo.Proszę pomozcie bo ja juz sama nie mam pojecia co robic...czy on moze tak robic???

Wiatraku prosze pomoz...:) !! na moje rozumowanie skoro mam faze b urlop jest platny to te 2 tygodnie musi mi zaplaic sam z wlasnej kieszeni ok..rozumiem jesli bede chora badz nie przyjde do pracy wtedy moze mi wyrownac do wyplaty z tych godzin ! w koncu faza b jest lepsza od a ??

Można pracować bez żadnej fazy? Na przykład przy umowie na wezwanie ?

AL

Igga
masz na pasku wypłacone vacantiegeld czy vacantiedagen?

Mam pytanie
jestem na chorobowym po operacji,firma w ktorej pracuje zmusza mnie albo karze mi chodzic na kurs holenderskiego bo potrafie chodzic to powinnam sie inegrowac i uczyc jezyka bo jest takie prawo a jak nie to ponosze tego konsekwencje.
czy jest moze takie prawo ,czy oni moga mnie do tego zmusic???
Czekam na odp

Wiatrak

Przeczytaj co stoi w twoim kontrakcie a po tym zwróć się z tym pytaniem do pracodawcy.

http://www.teamwork.com.pl/ - można się też do nich zgłosić w razie różnych 'problemów pracowniczych'. Uważajcie ogólnie na różne ogłoszenia. Jak chcą od Was pieniędzy przed - to oszustwo. Firma, która legalnie działa na rynku nie pobiera opłat przed wyjazdem. A wiadomo, jak się zna język to i lepszą pracę się będzie miało :)

Byłem dwa tyg na zwolnieniu. Po jakim czasie UWV wypłaca pieniadze?

Mam pytanko -może ktoś zna odpowiedź :( Pracowałam dla jednej agencji ponad 2 lata złożyłam wypowiedzenie,po paru miesiącach wróciłam do nich na prace sezonowe -czyli na umowę sezonową i tu jest pytanko ,czy na tej umowie też powinni mi płacić składkę emerytalną?
Pozdrawiam wszystkich i liczę na odpowiedź :)

Witam
Zanim przejdę do pytania po krótce streszczę swoja historię co też może okazać się pomocne innym czytelnikom mającym problemy zdrowotne w Holandii.
Zatem 05.2013 rozpocząłem sezonową pracę za pośrednictwem firmy AB **** podpisując standardowo umowę w fazie A.
Po okresie 3 miesięcy tj. 08.2013 doznałem urazu w "drodze do pracy" łamiąc kość nadgarstka prawej ręki. Wiadomo lekarz pierwszego kontaktu skierował do szpitala gdzie założyli gips na 5 tygodni.
Przez pierwsze 4 tygodnie wszystko OK, tj. biuro wypłacało należne chorobowe o ile dobrze pamiętam 80%
Problem zaczął się w dniu kolejnej wizyty w szpitalu (5tyg.) gdzie zamiast pozbycia się gipsu został założony kolejny tym razem na okres 6 tygodni. Wtedy też koordynatorka z mojego biura AB "okazała posiadanie ludzkiego pierwiastka" i poinformowała mnie że umowa którą zawarłem z nimi zawiera tzw. klauzule w której rozumieniu po okresie 4tygodni chorobowego moja umowa zostaje zrywana.
Po serdecznych podziękowaniach za tą przeterminowaną informację gdyż miało to miejsce 5 tygodnia choroby jedyną wskazówką co teraz powinienem lub mógłbym zrobić to "JECHAC DO POLSKI".
NIe mieściło mi się w głowie że nie ma żadnej innej możliwości i że można tak po prostu zerwać umowę z osobą będącą na chorobowym. Zacząłem wiec czytać dziesiątki stron w internecie, obdzwaniać radców prawnych szukając wyjścia z mojej sytuacji.
To co ustaliłem to niestety biuro miało prawo zerwać ze mną umowę, owa klauzula nieco zawile ale jednak informowała o takiej możliwości. Jednak najważniejszą informacją jaką uzyskałem było: PO ZAKOŃCZENIU UMOWY Z PRACODAWCĄ OSOBA PRZEBYWAJĄCA W DALSZYM CIĄGU NA CHOROBOWYM ZOSTAJE PRZEKAZANA POD OPIEKĘ UWV.
W 6 tygodniu mojego chorobowego udałem się do siedziby UWV aby dowiedzieć się jak wygląda moja sytuacja. Okazało się że nie mają o mnie żadnych informacji... Streściłem kobiecie w recepcji swoją sytuacje, po czym niezwłocznie zadzwoniła do mojego biura chcąc uzyskać informacje. Gdy się rozłączyła przekazała że biuro się ze mną skontaktuje i przedstawi zaistniałą sytuację.
Niespełna godzinę później zadzwoniła koordynatorka z informacją że za 2 dni będę miał komisję lekarską z ich biura. O samej komisji nie będę się rozpisywał, jedyne co wspomnę jest to że gdy lekarz zapytał o moje zatrudnienie powiedziałem że brak od 2tyg... I wtedy BOOOM koordynatorka oznajmia że moja umowa została przedłużona o dodatkowe 2 tygodnie (w sumie 6). Ponoć kolejny przejaw dobrej woli, tym razem samego prezesa biura. Po tym kolejna dobra wiadomość że od 7 tygodnia zostaję zgłoszony i przekazany do UWV.
Hehe nie wierząc w żadne dobre intencje mojego biura w końcu znalazłem powód ich przedłużenia umowy. "PRACOWNIK BEDĄCY NA CHOROBOWYM A KTÓREGO UMOWA WYGASA POWINIEN ZOSTAĆ ZGŁOSZONY W CZASIE NIEDŁUŻYM NIŻ 2 DNI OD DATY WYGAŚNIECIA UMOWY PRZEZ PRACODAWCĘ DO UWV. W PRZECIWNYM RAZIE PRACODAWCY GROZI GRZYWNA W WYS.5000E"
Czyli dzięki temu że pofatygowałem się do UWV, biuro które zerwało ze mną umowę pokornie ją przedłużyło aby móc wypełnić swój obowiązek i w terminie przekazać mnie do UWV dzięki czemu uniknęli grzywny.

Szczerze mówiąc sadziłem że sprawniej uda mi się wszystko streścić, okazuje się to jednak nie takie proste.

Krótko mówiąc mija półtorej roku od kiedy złamałem tą nieszczęsna rękę będąc nadal pod opieka UWV. Pieniądze wypłacają w formie tygodniówek, systematycznie w każdą środę. 80% moich średnich zarobków z okresu przepracowanych 3 miesięcy. Co też jest sprzeczne z większością informacji na które się napotkałem w internecie.

Czy ktokolwiek jest w stanie udzielić informacji na temat tego czy w przedstawionej powyżej sytuacji moje kochane biuro powinno by dopłacać przez cały ten okres 11% do chorobowego? Wg. informacji w temacie powinni ale nie napotkałem się nigdzie indziej na wzmianki o tym.

Pozdrawiam,
dzięki za cierpliwość w lekturze.
W razie pytań, problemów służę pomocą.
Szczególnie jeśli chodzi bezprawie i nieprzestrzeganie regulaminów przez Agencje pośrednictwa pracy.

Sapcia opierając się na moim przykładzie i informacji które posiadam raczej nie mają prawa Cię przymuszać do nauki języka. Z drugiej strony patrząc jest coś takiego jak aktywizacja zawodowa czyli przygotowanie pracownika do podjęcia innej możliwej do wykonywania przez Ciebie pracy.
Będąc praworęcznym ze złamanym nadgarstkiem prawej ręki pytali czy nie mogę tak ścinać papryki w szklarni :) potem szukali mi pracy którą mógłbym wykonywać lewą reką... bez rezultatu.
Od siebie dodam że kurs języka nie pójdzie Ci na marne, nieduży wymóg w zamian za chorobowe ;)

miyagi brawo za dociekliwość !!!! jak przeczytałam opis Twojej sytuacji to aż się zagotowałam, przypominając sobie o swojej KOORDYNATORCE.... nie znam odp na Twoje pytania, ale pisze tu w ramach potwierdzenia że jest tak jak piszesz!
Ludzie nie wierzcie swoim koordynatorom, to sa ludzie którzy mają zdobyć wasze zaufanie i pod pretekstem dobrego przyjaciela oskubać. Ja takiemu zaufaniu straciłam 2 lata słyszac że mi jako pracownik \owi tymczasowemu nic sie nie nalezy (dofinansowanie do ubezpieczenia, bezrobocie,itd) oni wszyscy mają jeden tekst jak praca sie kończy to jedź do Polski..... dlaczego ? a no dlatego że jak sobie pojedziecie do Polski to po ptakach, nic nie załatwicie i nic sie wam nie bedzie należeć. walczcie też o umowy !! każdy ma obowiazek posiadać swoją kopię!!! nie dawajcie sie traktować jak tania siła robocza, macie swoje prawa !!

W praktyce bedzie wygladalo to tak ze przez agencje bedziemy pracowac gora 2 lata.
1,5 roku na fazie A i 0,5 roku na fazie B.Prawo ktore bedzie obowiazywac od 1.07 daje prawo juz po 2 latach do odszkodowania.Przerwa tez bedzie wynoscic ninimalnie pol roku a nie jak dotychczas na fazie B 3 miesiace.
Wydaje mi sie ze wiecej osob na tym straci niz zyska...szczegolnie w srod nas Polakow...

Ja polecam tą stronę, która przedstawia Oferty pracy przez internet:
http://szukamepracy.pl/

Są to aktualne oferty i pochodzą od firm, które zatrudniają na podstawie umowy o dzieło, zlecenie i umowy o pracę. Pewne z nich na staż :)

Witam. Jestem na fazie B od lutego. Czy przechodząc na fazę B, należała mi się podwyżka? Bo od zeszłego tyg moja stawka wzrosła o ponad 70 cento. Nie wiem jednak z jakiego tytułu. I najważniejsze pytanko - ostatnio przepracowalem jedynie 29h w danym tygodniu (zagwarantowane 40h na umowie fazy B). Oczywiście musiałem się upomniec o wypłacenie należności za te 11h. Zaznaczam, że brak godzin w mojej firmie spowodowany był kwartalny liczeniem stanu magazynu. Osobiście wg mnie zachowałem się ok. Czekałem pod telefonem, nawet w sobotę, gdyby agencja zadzwoniła i chciała mnie wysłać do wypracowania tych godzin w innej firmie. Tak się nie stało. Ostatnio wypłacono mi za zaległe godziny, ale w rzeczywistości są to pieniądze 'ukradzione' z mojego urlopu! Z rubryki Vacantiedagen zabrano prawie 120e. Proszę mnie uświadomić - agencja powinna wyrównać należność z własnych pieniędzy, a nie z moich -prawda?? Dziękuję za ewentualną pomoc ;)

Witam.Mam pytanie po 7 latach ciągłości pracy w jednej agencji pracy,uzyskaniu"przywileju" pracy na kontrakcie fazy C zostałem zwolniony.
Moje pytanie brzmi.czy należy mi się jakiekolwiek odszkodowanie,jakiego rodzaju zasiłek mi przysługuje,jego długość procentowy przelicznik.Dodam ze agencja pracy była holenderska ,a w zasadzie jest gdyż formalnie jestem jej pracownikiem aczkolwiek na bezrobociu i kwitne nie wiedząc co dalej robić.Za wszelkie sensowne info dziękuje z góry.

Miyagi!! Jestem w tej samej sytuacji. Dostaje od uvw pieniadze co tydzień i to nie Malo bo jakies 272 euro :) mówisz ze 1,5 roku juz tamto trwa..no to gratuluje. Ja dopiero od marca ale zamierzam korzystać ze swoich praw. Ludzie ktorym tłumaczyłem to wszystko śmiali się ze mnie, ze tak sie nie da..jestem po prawie europejskim i dociekliwość tekstów prawnych została mi po studiach. Brawo ze są jeszcze tacy ludzie jak Ty. Mam pare pytań do Ciebie we wolalbym na priv. Pozdrawiam!!

Odn. "Nie podpisuj kontraktu gdy go nie rozumiesz. A gdy już podpisałeś nie lamentuj, że ci nie dali dnia wolnego w wypadku choroby, śmierci dziecka lub ślubu siostry."
Chciałem zapytać jak to się ma do tzw. klauzul Niedozwolonych.
Jeżeli pracodawca podpisze z nami umowę na 2€ brutto, a pójdziemy z tym do prawnika, sądu, to szef będzie zmuszony nam dopłacić do stawki minimalnej obowiązującej zgodnie z prawem.
Czyli Klauzule niedozwolone są korygowane z zyskiem dla nas wiec jak niby mam rozumieć powyższy cytat?
Prawo w NL działa wybiórczo, czy jednak jest inaczej, i to bardziej pracodawców poprzez nasze działania należy zmuszać do zaprzestania praktyk kryminogennych pięknie tłumaczonych "skoro podpisałeś, nie narzekaj" ?

Witam , bardzo dobry artykul , ale w wiekszosci dotyczacy pracownikow tymczasowych. Ja natomiast mam podpisany kontrakt na czas nieokreslony bezposrednio z pracodawca, po tzw przeniesieniu/ relokacji stanowiska pracy z Polski do glownej siedziby firmy Holandii, a bylo to w roku 2012. Pracodawca jak i pracownik ( czyli ja ) bylismy zadowoleni z przeniesienia stanowiska pracy i sobie pracuje nadal , z tym ze w roku 2014 zarzad firmy w Holandii stwierdzil ze zamykaja biuro z dniem 31.12.2015 roku i wszyscy pracownicy zostaja zwolnieni grupowo. Zwolnienia grupowe zaczely sie od roku 2014 , co jakis czas zwalniali cale dzialy az w koncu pozostaly tylko 4 w tym i moj teraz. W roku 2014 takze zostal uchwalony tzw plan socjalny na odchodne dla pracownikow. I teraz moje bardzo wazne pytanie: Ze wzgledu na to ze w Polsce pracowalam dla tej samej firmy przez 12lat i w roku 2012 zostalam przetransferowana do Holandii czyli tu pracuje 4 lata -- czyli rozumiem ze z automatu nalicza mi sie ciaglosc lat pracy ( w sumie 16 lat) i wszelkie inne prawa , a zmiana dotyczy tylko wykonywanej pracy ( czyli inny kraj) . Czy dobrze rozumuje ? Najbardziej mnie interesuje kwestia ciaglosci lat pracy -- bylabym wdzieczna za podpowiedz lub wskazanie jakis prawnych unijnych regulacji w tej kwestii? Z gory dziekuje za powazne odpowiedzi , pozostaje z powazaniem , Renix

W grudniu 2014 podpisalem 3 kontrakt z ta sama agencja do wrzesnia 2016. W sierpniu 2015 bede mial 2 lata pracy bez przerwy dla tej samej agencji. Dzis zapytalem czy to oznacza, ze otrzymam od wrzesnia 2015 kontrakt na stale, a oni mowia, ze dopiero od 2016 wrzesnia. Czy to prawidlowo wg nowych zasad?

mam pytanie. pracuje na fazie B . szef nie da mi kolejnej umowy bo mowi ze to moja 6 umowa i musze zjechać do polski , po 26 tyg mogę podiąc ponownie prace w tej firmie.mowil mi tez ze nie moge pość do innej firmy na szklarnie bo musze miec przerwe , nie rozumiem o co w tym wszystkim chodzi.... wytłumaczy mi to ktoś???

witam przed 30 czerwca tego roku skkonczyla mi sie faza b w firmie dostalem zasilek na 3 miesiace i po tych 3 miesiacach zadzwonili do m nie zeb ym, wrocil do pracy oczywisie sie zgodzolem nadal mam faze b no i wlasnie dlaczego wczesniej nie mogli mi przedluzyc kontraktu zwlekali z tym 3 miesiace co moglo sie takiego zmienic?

a dlaczego nikt niczego nie napisze o fazie D i dalej E ?????

Wiatrak

W zasadzie istnieją tylko trzy fazy (etapy) w zwane w zależności od CAO (układ pracy) ABU lub NBBU fazą 1-2-3 lub A-B-C. Pracownicy, którzy są w czwartej fazie (NBBU-CAO) lub fazie D (ABU CAO), muszą mieć umowę z firmą w której są zatrudnieni na czas nieokreślony. Oznacza to, że są równi każdemu innemu pracownikowi, mają prawo do gwarantowanego wynagrodzenia, ochrony i odszkodowania za zwolnienie.

witam a ja mam pytanie odnosnie wypowiedzenia z pracy. Czy ktos sie orientuje jak mi pomoc bo mam kontrakt na 6 mcy zaczelam prace w sierpniu. W grudniu wybieram si ena urlop 2 tyg bezplatny ponoc i chcialabym w tym czasie zlozyc wypowiedzenie.Moge tak zrobic???

Wiatrak

Witam
Myiagi niedawno zaczalem swoja przygode z holandia, a przed przyjazdem tutaj ustalilem sobie operacje w Polsce, dlugi czas oczekiwania. Ty juz to przeszedles, wiec troche wiesz. Chciałbym sie dowiedziec co trzeba zrobic zeby dostac zasilek chorobowy, pracuje przez jedna z agencji, czy moglibysmy porozmawiac na priv. pozdrawiam

Witam, w nawiazaniu do twojej informacji, chcialabym Ci przekazac informacje ze w Holandii istnieje procedura aby otrzymac zasilek chorobowy i musisz miec wszelka lekarska dokumentacje na to ze nalezy ci sie zasilek chorobowy. Jezeli posiadasz dokumenty od lekarzy to i tak proces jest dlugi bo biuro UWV sprawdzi to ze swoimi ekspertami, a potem ewentulanie wyplaca Ci zasilek chorobowy. Ogolnie jezeli chorujesz wiecje nic 1.5 roku to i tak sami sie zglosza do Ciebie aby sprawdzic co jest nie tak z Toba! Pozdrawiam,

Cześć ...Miyagi..... Chciałabym sie z toba skontaktować na prv..mam kilka pytań zwiazanych z postepowaniem agencji pracy w stosunku osoby która zgłasza chorobowe ..i tak na prawde nie mam pojecia co dalej ..agencja zmusza ,może inaczej ...zasugerowała mojemu przyjaciela by zarejestrował si w UWV jako osoba zdrowa,dosteł by dobre referencje i list motywacyjny ...taka dostal od nich propozycje ...a on jest złoszony przez lekarza na operacje ..terminu nie znamy jeszcze, miał być operowany wczesniej ale lekarze sugerowali by może poczekac może nie bedzie tak zle,niestety jest zle , ,dla tego prosze o prywatny katakt jest chyba tego szerszy kontekst .Pozdrawiam

Witam czy ktoś może poradzić co zrobić jeżeli mam obcinane godziny pracy np.pracowałem 7.25 a policzone mam 5.75 lub 6.55
albo jak na Salarisstrook mam do wypłaty ponad 200 euro a dostaje na konto ledwo 140 euro

Witam. Ostatnio w pracy powiedzialem ze po 8 godz ide do domu bo mam kontrakt 40 godz, gdyz nie najlepiej sie czuje (pracy bylo na conajmniej 12 godz). Bo czym szef kazal isc do domu i nigdy nie wracac, ze to koniec i od paru dni nie ma mnie w pracy Mam 4 tyg urlopu do wykorzystania a chcialbym zlozyc jak najszybciej wypoowiedzenie i wrocicdo Polski Co zrobic w takiej sytuacji? Co z wyplata? Kontrakt mam wazny jeszcze kilka miesiecy.
Czy obciaza mnie prawnie i finansowo,gdyz nie zamierzam wiecej w tej firmie pracowac? Bardzo prosze o pomoc.